Data publikacji w serwisie:

Zobacz, jak studiuje się w Instytucie Kultury Europejskiej

Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie to jedna z czterech filii UAM, którą chcemy szerzej przedstawić kandydatom na studia.

Instytut Kultury Europejskiej wyrósł z idei Gnieźnieńskiego Kolegium Europejskiego (Collegium Europaeum Gnesnense), powstałego w 2000 r. Pod obecną nazwą działa od 2009 r.

Kadrę stanowią znakomici badacze reprezentujący takie dyscyplin, jak: historia, kulturoznawstwo, politologia, językoznawstwo, filologia, filozofia. Co ważne, dydaktycy IKE posiadają doświadczenie zawodowe w obszarze kultury i mediów, co przekłada się nie tylko na uniwersytecki, ale i praktyczny wymiar studiów.

Siedziba IKE to kompleks trzech budynków zlokalizowanych przy ul. Kostrzewskiego 5-7 w Gnieźnie. W skład budynku dydaktycznego wchodzą m.in. nowoczesne, audiowizualne sale wykładowe, pracownie komputerowe, biblioteka oraz czytelnia. Drugim budynkiem jest Dom Studencki z komfortowymi pokojami jedno- i dwuosobowymi. W trzecim budynku mieści się duża, profesjonalna sala gimnastyczna. Na terenie kampusu znajduje się również kameralny amfiteatr.

Wielokulturowość

IKE to miejsce wielokulturowe. Spotkać w nim można studentów z Ukrainy, Rosji, Litwy i Kirgistanu, a w czasie organizowania letniej szkoły dla obcokrajowców także studentów z Chin. Studenci mają też możliwość wyjazdu do jednego z krajów europejskich w ramach programu Erasmus, m.in.: do Hiszpanii, Francji, Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Słowacji, Izraela.

Ponadto Instytut współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi, m.in.: Institut für Ur- und Frühgeschichte (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), Institute of Archaeology (Hungarian Academyc of Sciences in Budapest), Uniwersytet w Toronto i Uniwersytet Alberta w Kanadzie; ponadto szeroko współpracuje z uczelniami ukraińskimi, są to: Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Chmielnicka Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna – Chmielnicki, Akademia Poligraficzna we Lwowie, Uniwersytet im. P. Tyczyny w Humaniu, Uniwersytet im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Uniwersytet im. Karazina w Charkowie, Uniwersytet im. Miecznikowa w Odessie, Uniwersytet im. Ohijenki w Kamieńcu Podolskim.

Inicjatywy kulturalno-naukowe

Instytut prowadzi szeroką działalność naukową i kulturalną. Co ważne, ogromna część działań – w tym konferencje, seminaria naukowe, festiwale, wystawy, debaty, spotkania autorskie, warsztaty – podjęta jest z inicjatywy studentów i przez nich współrealizowana. Inicjatywom tym przyświeca idea „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Z aktywnością pracowników i studentów Instytutu szczegółowo można zapoznać się na stronie domowej Instytutu.

W IKE realizuje się badania skoncentrowane na przemianach zachodzących w kulturze europejskiej, w aspekcie zarówno historycznym, jak i współczesnym. Wyniki badań są publikowane m.in. w czasopiśmie naukowym Studia Europaea Gnesnensia, wydawanym z inicjatywy pracowników Instytutu. Studenci mają także własną platformę wydawniczą w postaci Studenckiego Pisma SPIKER.

Koła naukowe

Studenci IKE mają możliwość dołączenia do jednego z czterech kół naukowych.

Koło Samowar zrzesza studentów zainteresowanych krajami obszaru byłego Związku Radzieckiego. Członkowie mogą dołączyć do zespołu muzyczno-tanecznego „Samowar”, prezentującego kulturę krajów Wschodniej Słowiańszczyzny. Studenckie Koło Naukowe „DIALOG” to miejsce dla osób pragnących zgłębiać wiedzę na temat zachowań ludzkich zachodzących podczas codziennej komunikacji. Głównym celem Studenckiego Koła Kulturoznawczego „KAMELEON” jest popularyzacja wiedzy kulturoznawczej zarówno wśród studentów, jak i osób spoza uczelni. Wśród członków Koła Naukowego Miłośników Starożytności „Forum Romanum” znajdują się miłośnicy historii antycznej, w szczególności tej związanej z historią starożytnego Rzymu.

Oferta studiów

Instytut prowadzi studia licencjackie (3-letnie) na kierunkach komunikacja europejska, projektowanie kultury i zarządzanie w administracji lokalnej; a także studia magisterskie (2-letnie)na kierunku komunikacja europejska i projektowanie kultury.

Studia mają charakter praktyczny. Znaczna część edukacji w IKE jest realizowana w formie warsztatów i praktyk zawodowych. Jest to możliwe między innymi dzięki współpracy z najważniejszymi instytucjami kultury i mediami w regionie oraz wiodącymi przedsiębiorstwami (pełna lista podmiotów).

Chcesz poznać opinie studentów i absolwentów IKE? Zajrzyj tutaj!

Zachęcamy również do odwiedzenia strony instytutowej oraz do obserwowania profilu na FB.