Komunikat nt. nowego serwisu www

Szanowni Państwo,

dziś, 1 października, w dniu inauguracji nowego roku akademickiego, uruchamiamy nowy serwis internetowy UAM. Dotychczasowa strona wymagała pilnej zmiany ze względu na archaiczność rozwiązań, kwestie bezpieczeństwa i wizerunek naszej uczelni. Zakres przeprowadzonych prac był bardzo szeroki i dotyczył między innymi aktualizacji systemu zarządzania treścią, zmian w infrastrukturze, a także utworzenia i publikacji nowego serwisu Biuletynu Informacji Publicznej (bip.amu.edu.pl).

Wyzwania projektowe

Zadanie było niezwykle trudne ze względu na ograniczone zasoby ludzkie, czasowe i finansowe. Od dnia powołania przez JM Rektora UAM zespołu do momentu uruchomienia serwisu minęło nieco ponad pół roku. W tym czasie należało rozwiązać liczne problemy. Jednak dzięki wsparciu wielu osób, specjalistów z zakresu wdrożeń internetowych spoza naszej uczelni, a także pracowników UAM, udało się sprostać temu wyzwaniu. Chciałbym, w związku z powyższym, w imieniu JM Rektora prof. Andrzeja Lesickiego oraz własnym, podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Podkreślić pragnę dodatkowo, że serwis powstał w oparciu o nieduże nakłady. Mając na uwadze dbałość o finanse uczelni, a także chcąc maksymalnie wykorzystać wewnętrzne zasoby, ostateczny koszt zmian jest trzykrotnie niższy od szacowanej pierwotnie kwoty.

Nowa architektura informacji

Zdaję sobie sprawę z faktu, że część użytkowników może czuć się odrobinę zagubiona w uruchamianym serwisie. Wierzę jednak, że po pewnym czasie docenią Państwo komfort nowej strony, większą liczbę dostępnych informacji i wprowadzone usprawnienia. Informacje na nowej stronie umieszczone zostały w miejscach, w których ich oczekują użytkownicy. Ustalono to na podstawie przeprowadzonych badań z udziałem kilkuset osób (studentów, doktorantów, pracowników, absolwentów i osób spoza UAM) korzystających z poprzedniej strony. Na podstawie analizy wyników ankiety, stworzona została zupełnie nowa architektura informacji. Nadal utrzymujemy podział na sekcje w zależności od grupy użytkowników, jednak w nieco zmienionej formie. Osoby przyzwyczajone do dotychczasowej strony pragnę jednak poinformować, że  będzie ona wygaszana stopniowo, do końca roku. Mogą Państwo z niej korzystać pod adresem pracownik.amu.edu.pl. Jednak należy mieć na uwadze to, co mam nadzieję spotka się ze zrozumieniem, że nie będzie ona już aktualizowana. Wyjątkiem jest część dawnego Portalu Pracownika, w którym odnaleźć można dokumenty  naszej uczelni. Docelowo jednak – najpewniej w przyszłym roku – ta część serwisu stanie się częścią opracowywanego obecnie systemu intranet.

UAM wkracza w obchody 100-lecia z serwisem opracowanym zgodnie z najnowszymi standardami i trendami, dostosowanym do obowiązujących przepisów prawnych, w nowej szacie graficznej i oferującym nowe możliwości.

JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Lesicki
Strona nowoczesna: responsywna, czytelna i dostosowana do osób z niepełnosprawnościami

Nasza nowa strona jest dostosowana do najnowszych technologii, umożliwia dogodne przeglądanie na smartfonach i tabletach, a także, co ważne, dostosowana jest do potrzeb różnych użytkowników, w tym tych z niepełnosprawnościami. Implementowany serwis jest również lepiej dostosowany do wiodących wyszukiwarek, dzięki czemu użytkownicy internetu, w tym kandydaci na studia, łatwiej odnajdą poszukiwane treści.

Nowy serwis www będzie sukcesywnie rozwijany i szybko stanie się – mam nadzieję – cennym źródłem informacji o UAM. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, rady i podpowiedzi. Niewątpliwie wykorzystamy je w działaniach modernizacyjnych.

Z poważaniem

Tadeusz Wallas
Prorektor,
Przewodniczący Zespołu ds. Wdrożenia Nowego Serwisu WWW UAM

Obchody 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego

Więcej na temat obchodów na stronie internetowej 100lat.amu.edu.plPrzejdź na stronę 100lat.amu.edu.pl