Data publikacji w serwisie:

105 lat Uniwersytetu Poznańskiego

W poniedziałek, 6 maja, cztery poznańskie uczelnie: UAM, UPP, UMP i AWF rozpoczęły świętowanie 105-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Pierwszym akcentem było nadanie jednej z sal w Collegium Minus imienia prof. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej, pierwszej kobiety, która uzyskała tytuł profesora w II Rzeczpospolitej.

Prof. Dobrzyńska-Rybicka (1868-1958) miała ważny wkład w działania założycielskie Wszechnicy Piastowskiej (później UP). Jako jedna z pierwszych naukowczyń, przecierała szlaki na uczelniach wyższych kolejnym pokoleniom wykształconych kobiet. Należała do pierwszego pokolenia kobiet, które ogromnym wysiłkiem i wbrew obyczajom i prawu zdobyły edukację akademicką. Studiowała w Zurychu, Paryżu, Oksfordzie i w Leuven (gdzie nie przyjmowano kobiet, ale w tym przypadku zrobiono wyjątek i Ludwika miała indywidualny tok studiów). Naukowo zajmowała się historią filozofii, etyką, psychologią, później socjologią. Była zaangażowana w walkę o równouprawnienie kobiet w życiu politycznym i zawodowym. Współtworzyła Naczelną Organizację Kobiet oraz działała w kilku kobiecych stowarzyszeniach. Jej bogata spuścizna przechowywana jest w poznańskim oddziale Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz w Bibliotece PTPN. W Archiwum UAM znajdują się dwie teczki dotyczące jej zatrudnienia w Uniwersytecie Poznańskim. Jedna z ulic w Poznaniu na Strzeszynie nosi imię Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej.
Odsłonięciu tablicy towarzyszyło seminarium naukowe pt. „105 lat Uniwersytetu Poznańskiego; pamiętając o przyszłości, patrzymy w przyszłość”. W trzech panelach poruszano temat kobiet w uniwersyteckiej nauce i dydaktyce XXI wieku, przyszłości uniwersyteckiej nauki i dydaktyki oraz studentek i studentów w uniwersytecie XXI wieku.
7 maja, we wtorek, głównym punktem obchodów będzie o godz. 14.30 przemarsz władz rektorskich UAM, UMP, UPP i AWF oraz senatów uczelni z ulicy Mielżyńskiego przez Gwarną i Św. Marcin na pl. Mickiewicza, gdzie rektorzy złożą kwiaty pod pomnikiem Adama Mickiewicza, a następnie w Auli UAM rozpocznie się wspólne posiedzenie senatów wszystkich uczelni. Zostanie też odsłonięta kopia tablicy poświęconej pierwszemu Rektorowi Uniwersytetu Poznańskiego prof. Heliodorowi Święcickiemu, która znajdowała się przed wejściem do auli, a zaginęła w czasie II WŚ.
Program obchodów 105-lecia: https://amu.edu.pl/105lat
Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

4497