Data publikacji w serwisie:

24 sierpnia 2006 roku Pluton przestał być planetą - komentarz prof. Agnieszki Kryszczyńskiej

24 sierpnia, przypada rocznica zmiany statusu Plutona w Układzie Słonecznym. Poniżej komentarz na ten temat, autorstwa prof. Agnieszki Kryszczyńskiej, dyrektorki Instytutu Obserwatorium Astronomiczne Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

24 sierpnia 2006 roku członkowie Międzynarodowej Unii Astronomicznej (organizacji zrzeszającej profesjonalnych astronomów całego świata) na XXVI zjeździe tej organizacji w Pradze, podjęli decyzję o zmianie statusu Plutona w naszym Układzie Słonecznym. Od tego dnia Pluton przestał być klasyfikowany jako planeta i zaliczony został do nowej grupy obiektów - planet karłowatych. Decyzja ta związana była z nowymi obserwacjami naszego Układu Słonecznego, które prowadzono od początku lat 90-tych XX wieku. Okazało się, że Pluton jest przedstawicielem większej grupy obiektów – zwanych transneptunowymi – które obiegają Słońce na orbitach podobnych do orbity Plutona, w zewnętrznych obszarach naszego Układu. Nowa definicja planety (przyjęta również 24 sierpnia 2006) zakłada, że planeta obiegająca Słońce ma prawie sferyczny kształt oraz musi wyczyścić swoje sąsiedztwo z podobnych do siebie obiektów.  Pluton tego nie uczynił m.in. ze względu na zbyt małą masę i dlatego został zdegradowany.  Międzynarodowa Unia Astronomiczna nadała mu też numer 134340 jako przedstawicielowi mniejszych ciał w Układzie Słonecznym. Choć decyzja podjęta w 2006 roku nie była jednomyślna (237 głosów za, 137 przeciw, 30 wstrzymujących), obecnie nie ma już wątpliwości co do tego, że była słuszna.

Prof. Agnieszka Kryszczyńska, dyrektorka Instytutu Obserwatorium Astronomiczne Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Fot. Łukasz Woźny

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048