Data publikacji w serwisie:

30-lecie Ośrodka Kultury Austriackiej na UAM

Ośrodek Kultury Austriackiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu działa już ponad 30 lat! Powstał w 1990 roku na mocy porozumienia UAM i Instytutu Kultury Austriackiej w Warszawie. Stanowi także część sieci bibliotek austriackich poza granicami Austrii (Österreich-Bibliotheken).

Ośrodek powstał z inicjatywy prof. Stefana Kaszyńskiego, znawcy literatury austriackiej z Instytutu Filologii Germańskiej. Chciał on, aby kulturę i tradycję austriacką poznali nie tylko studenci, ale także mieszkańcy Poznania. Jego pomysł zyskał aprobatę i tak od 30 lat, dzięki Ośrodkowi mieszkańcy Poznania poznają nie tylko literaturę austriacką, ale także sztukę. Działalność kulturalna obejmuje m.in. wieczory literackie, spotkania autorskie, wystawy, projekcje filmowe w oryginalnej wersji językowej, spektakle teatralne, prezentacje książek oraz oczywiście wykłady. Ośrodek oferuje dużą liczbę kursów języka niemieckiego.

Studenci UAM mogą odbyć praktyki zawodowe w Ośrodku. Na uwagę zasługują także bogate zbiory biblioteczne, związane ze znalezieniem się na liście 65 placówek na świecie działających w ramiach międzynarodowej sieci Bibliotek Austriackich.

Od samego początku Ośrodek ściśle współpracuje z Instytutem Filologii Germańskiej UAM oraz innymi placówkami o podobnym profilu działalności w kraju i zagranicą, w tym m.in. z Austriackim Forum Kultury w Warszawie czy też z Österreichische Gesellschaft für Literatur w Wiedniu. Ośrodek współorganizuje germanistyczne konferencje naukowe i prowadzi serię wydawniczą Kolekcja Czytelni Austriackiej.

Ośrodek działa przy ulicy Zwierzynieckiej 7 w Poznaniu.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497