Data publikacji w serwisie:

45 lat historii – jubileusz prof. Ryszarda Wryka

- Nie tylko dzieje AZS, ale także dzieje olimpizmu, dzieje współczesnego sportu polskiego, sportu w odrodzonej Rzeczpospolitej - mówił o szerokim dorobku naukowym prof. Ryszarda Wryka dziekan Wydziału Historii, prof. Józef Dobosz. We wtorek, 13 września, w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM, odbyła się uroczystość z okazji 45 lat pracy naukowej, wydawniczej i społecznej prof. Ryszarda Wryka.

Prof. Ryszard Wryk w swojej działalności naukowej zajmuje się zwłaszcza historią sportu. Jest cenionym autorem biogramów wybitnych sportowców, autorem monografii naukowych i artykułów o problematyce olimpijskiej i publikacji dotyczących AZS (m.in. “Dzieje Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 1919-2019", “Początki ruchu olimpijskiego w Polsce” czy “Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej”). Za swą aktywność naukową i organizacyjną w AZS został uhonorowany brązowym, srebrnym i złotym Wawrzynem Olimpijskim.

- Jestem pełen podziwu dla tego, co udało się naszemu Jubilatowi osiągnąć - wspominał podczas uroczystości prof. Rafał Witkowski, prorektor UAM i podkreślał wytrwałość bliskich Jubilata, których poświęcenia wymagało z pewnością zaangażowanie się Profesora w działalność naukową i wydawniczą. Prorektor wspominał także, jak często profesor odwiedzał czytelnię Biblioteki Uniwersyteckiej: - Pamiętam, o godzinie 18:30 kończył pracę w Wydawnictwie i przybiegał do czytelni. Przeglądał gazety, szukał informacji o sportowcach. Dzięki temu, że wytrwale zbierał materiały, kiedy tylko mógł, teraz imponuje nam wszystkim swoim dorobkiem - dodał prof. Rafał Witkowski.

Podczas uroczystości prof. Józef Dobosz podkreślał także zaangażowanie prof. Ryszarda Wryka w dydaktykę: - To była bardzo porządna szkoła warsztatu historyka - mówił. Dziekan wspominał także czas, w którym Jubilat kierował Wydawnictwem Poznańskim: - To były dziesiątki, jeżeli nie setki książek, wypływające nie tylko ze środowiska historyków, ale z całego Uniwersytetu. Przede wszystkim z nauk humanistycznych i społecznych; to była oś, wokół której rozwijała się naukowa strona Wydawnictwa. To były również całe szeregi działalności popularyzatorskiej. To były serie wydawnicze, które kreował i rozwijał - wyliczał prof. Dobosz.

Prof. dr hab. Ryszard Wryk urodził się w lipcu 1951 r. w Brodach koło Lubska (obecnie województwo lubuskie). W 1969 r. zdał maturę. W latach 1971-1976 studiował historię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UAM w Poznaniu. Promotorem jego pracy magisterskiej był prof. Zdzisław Grot. On też zainteresował go sportem i jego historią. Pracę na UAM rozpoczął na etacie inżynieryjno-technicznym w zakładzie kierowanym przez prof. Antoniego Czubińskiego. W ramach swych obowiązków koordynował pracę zespołu badającego problematykę niemiecką. W 1982 r. został zatrudniony na etacie naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Historii PRL, kierowanym przez prof. Edmunda Makowskiego. Równocześnie pisał pracę doktorską pod opieką naukowa prof. A. Czubińskiego, na temat dziejów Akademickiego Związku Sportowego. Od 1993 do 2012 r. był dyrektorem i prezesem Zarządu Wydawnictwa Poznańskiego. W 2013 r. Rada Naukowa Instytutu Historii UAM na podstawie dorobku nadała mu stopień doktora habilitowanego. Ukoronowaniem jego drogi naukowej był tytuł profesora zwyczajnego otrzymany w 2021 r. W tym samym roku profesor przeszedł na emeryturę.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048