Data publikacji w serwisie:

6 diamentów na UAM

Znamy nazwiska laureatów tegorocznego Diamentowego Grantu MNiSW. Jest wśród nich 6 osób z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Diamentowy Grant 2019 otrzymają na UAM:

  • Jakub Andrzej Buda z Wydziału Biologii (projekt pt. „Bioakumulacja izotopów promieniotwórczych oraz  ich wpływ na populacje organizmów w strefie supraglacjalnej lodowców”);
  • Kinga Jolanta Kułaga z Wydziału Biologii (projekt pt. „Nocny śpiew dziennych ptaków – efekt uboczny światła czy funkcjonalne zachowanie?”);
  • Rafał  Świergiel z Wydziału Prawa i Administracji (projekt pt. „Rola procesów polityczno-społecznych w kształtowaniu  ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej”);
  • Michał Marcin Wieczorkowski z Wydziału Nauk Społecznych (projekt pt. „Kierowanie się regułą. Status reguł interpretacyjnych w praktyce stosowania prawa w świetle paradoksu sceptycznego Wittgensteina”);
  • Adrian  Walkowiak z Wydziału Chemii (projekt pt. „Wybrane metale przejściowe (Fe, Ti, V, Nb, Ta) w różnych matrycach jako katalizatory procesów utleniania z użyciem światła i/lub nadtlenku wodoru”);
  • Paulina Patrycja Książek z Wydziału Historycznego (projekt pt. „Między szaleństwem a nienormatywnością: bohaterki oper Krzysztofa Pendereckiego”).

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przyznał ponad 17 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. W VIII edycji konkursu zespół ekspertów wyłonił 85 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 85 pkt. Każdy z nich otrzyma nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie. Laureaci zostali wyłonieni spośród 243 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym. Pełna lista laureatów Diamentowego Grantu 2019 dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/diamentowy-grant-2019-wykaz-laureatow-viii-edycji-programu

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048