Data publikacji w serwisie:

700 historyków z 70 krajów w Poznaniu

Porównaniu miejsca, jakie w historiografii zajmuje szeroko rozumiany Zachód, a jakie Wschód (i inne regiony świata) – to jeden z „wielkich tematów” XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych, który już w przyszłą niedzielę 21 sierpnia rozpocznie się w Poznaniu. To temat wypracowany przez polskie środowisko historyczne, wspólnie z historykami z krajów naszego regionu. Jak mówi prof.Krzysztof A. Makowski z UAM, jeden z organizatorów Kongresu, Wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (CISH), temat wpisuje się w obserwowaną ostatnio zmianę paradygmatów, przemieszczanie się „centrum” i „peryferii” tworzenia wiedzy, tendencję do dowartościowania tych „peryferii” i włączenia ich w mainstream światowej historiografii.

Od 1900 r. historycy z całego świata organizują swoje kongresy w celu przedyskutowania najbardziej palących tematów, przedstawienia wyników swoich badań i budowy sieci międzynarodowej współpracy. Po raz drugi kongres odbędzie się w Polsce. To największe i najbardziej prestiżowe spotkanie historyków z całego świata. Do Poznania przyjedzie blisko 700 historyków z 70 krajów. Po raz pierwszy w historii w organizację wydarzenia tak bardzo zaangażowana została nowoczesna technika, która pozwoli trafić do wielu odbiorców na całym świecie, bowiem ograniczenia pandemii spowodowały absencję wielu osób, które chciałyby przybyć na kongres.

Kongres zainaugurowany zostanie w niedzielę 21. 08 o godz. 16.30 w Auli Uniwersyteckiej w Collegium Minus. Potrwa do 27 sierpnia. Centrum kongresowe znajdować się będzie w holu CK Zamek.

Podczas Kongresu po raz trzeci zostanie przyznana International ICHS History Prize, zwana historycznym noblem. Otrzyma ją profesor Sanyaj Subrahmanyam specjalista historii gospodarczej z uniwersytetu w Delhi, a następnie w Oxfordzie, kalifornijskim uniwersytecie w Los Angeles oraz College de France, który wyróżnił się w dziedzinie historii dzięki swoim badaniom, publikacjom i wniósł znaczny wkład w rozwój wiedzy historycznej. Tradycyjnie Kongresowi towarzyszyć będą również Międzynarodowe Targi Książki Historycznej.

Organizatorami Kongresu jest Międzynarodowy Komitet Nauk Historycznych z siedzibą w Paryżu (CISH), a z polskiej strony zaangażowane są Komitet Nauk Historycznych PAN oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Komitecie Organizacyjnym zasiadają również Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz zastępca prezydenta Poznania. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą także członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego i dyrektor Muzeum Historii Polski oraz historycy z różnych polskich uniwersytetów.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie wydarzenia: https://ichs2020poznan.pl/pl/ oraz na Facebooku https://www.facebook.com/ichs2020Poznan

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497