Data publikacji w serwisie:

80-te urodziny prof. Jerzego J. Paryska świętowano w Collegium Geographicum

W piątek, 17 marca, na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM osiemdziesiąte urodziny obchodził prof. Jerzy J. Parysek. - Z pewnością Wydział nie byłby dzisiaj tym czym jest bez Pana osobistego zaangażowania i Pana osiągnieć - mówił dziekan, prof. Paweł Churski. W imieniu Władz Rektorskich życzenia profesorowi złożył prorektor prof. Zbyszko Melosik.

Kariera naukowa Jubilata wiąże się w szczególności z Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (obecnie Wydziałem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej). Prof. Jerzy J. Parysek jest uczonym znanym w środowisku geografów zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Dorobek naukowy profesora obejmuje blisko 300 oryginalnych publikacji naukowych, poświęconych przede wszystkim problematyce: gospodarki przestrzennej, rozwoju lokalnego, urbanizacji, metropolizacji i rewitalizacji.

Jak przypomniała prof. Lidia Mierzejewska, zainteresowania naukowe prof. Jerzego J. Paryska w początkowym okresie pracy naukowej koncentrowały się przede wszystkim na rozwoju przemysłu w regionie poznańskim i w Polsce oraz na badaniu zmian struktur przestrzennych (społeczno – gospodarczych i przemysłu). Później dotyczyły metod analizy przestrzennej, zwłaszcza metod statystycznych. W latach 1990 - 2010 profesor w sposób szczególny swoje zainteresowania naukowe skoncentrował na zagadnieniach: suburbanizacji i reurbanizacji, rewitalizacji miast, rozwoju miast polskich w nowych warunkach ustrojowych i w erze globalizacji, nowych idei, koncepcji i modeli rozwoju miast, polityki miejskiej, a także na ocenie polskiego systemu planowania. Po 2010 roku w kręgu zainteresowań profesora pozostawała problematyka miejska, w tym w ujęciu systemowym. Epidemia Covid-19 zaowocowała z kolei podjęciem przez prof. Jerzego J. Paryska problematyki czasowo - przestrzennego zróżnicowania rozwoju epidemii w układzie regionalnym kraju oraz specyfiki epidemii w polskich miastach.

Naukowiec ma też liczne pozanaukowe zainteresowania i pasje. Jest wielkim pasjonatem każdej dobrej muzyki, przede wszystkim jednak klasycznej i jazzowej.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048