Data publikacji w serwisie:

80-te urodziny świętuje prof. Bogdan Marciniec

Prof. Bogdan Marciniec, były Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, “polski noblista”, twórca Fundacji UAM i pierwszego w Polsce Parku Naukowo-Technologiczny w Poznaniu, kończy 80 lat. Jak przystało na naukowca, profesor urodziny świętować będzie naukowo. Dziś odebrał gratulacje od Pani Rektor UAM prof. Bogumiły Kaniewskiej oraz zespołu rektorskiego i współpracowników.

Wydział Chemii UAM oraz Centrum Zaawansowanych Technologii, którym prof. Bogdan Marciniec kierował przez wiele lat, zaprasza na okolicznościowy wykład solenizanta, który odbędzie się w piątek, 5 lutego, o godz. 9:30 na platformie MS Teams i zatytułowany jest “Kataliza metalonieorganiczna – nowa strategia syntezy reagentów metaloorganicznych i (nano)materiałów”. - Celem badań mojego zespołu od pół wieku jest poszukiwanie nowych katalitycznych reakcji i katalizatorów znanych reakcji w chemii związków krzemu, a ostatnio również boru i germanu zmierzających do opracowania wysoce wydajnych i selektywnych procesów, które są podstawą materiałów, bądź ich prekursorami - mówi prof. Bogdan Marciniec. - W wykładzie skoncentruję się na najciekawszych wynikach badań ostatnich lat odkrytych w zespole reakcji – zapowiada. Dodatkowe informacje: https://www.facebook.com/events/554542718855512/

Bogdan Marciniec jest profesorem Wydziału Chemii UAM. Należy do grona światowych specjalistów w zakresie chemii krzemu i katalizy metaloorganicznej. Dąży do wdrożenia w Poznaniu koncepcji europejskiego modelu współpracy nauki z praktyką gospodarczą. Pytany o klucz do sukcesu mówił w “Życiu Uniwersyteckim”: - Patentem jest znalezienie rozwiązania. Kojarzenie metod naukowych i ludzi. Tworzenie zespołów ludzi zdolnych, którym się chce i którzy potrafią zarazić tym innych. To szczególnie ważne. Multidyscyplinarne spojrzenie na wiedzę i kojarzenie osiągnięcia naukowego z możliwością jego zastosowania w praktyce. Swoista synergia nauki i biznesu - mówi prof. Bogdan Marciniec. Całą rozmowę z naukowcem, przygotowaną z okazji jego 80. urodzin, można przeczytać na stronie: https://uniwersyteckie.pl/nauka/trzy-korony-prof-bogdana-marcinca

Polecamy także film Uniwersyteckiego Studia Filmowego z cyklu “Wybitne postacie Uniwersytetu  Wybitne Postacie Uniwersytetu  #17 - prof. Bogdan Marciniec

Szczegółowe informacje o naukowcu można odnaleźć także na stronie: https://marcinb.home.amu.edu.pl/

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048