Data publikacji w serwisie:

Adam Mickiewicz University

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma nową stronę w języku angielskim. Strona jest skierowana do międzynarodowego środowiska kandydatów na studia, studentów, doktorantów, naukowców, uczelni, gości zagranicznych oraz organizacji międzynarodowych, zainteresowanych uczelnią.

- Zależy nam na tym, aby wyjść naprzeciw potrzebom i lepiej, skuteczniej informować społeczność międzynarodową o tym, co dzieje się na naszej uczelni. To strona, która ma trochę inną filozofię, bardziej pokazuje wspólnotę akademicką, a mniej informuje o liczbach, czy o strukturze naszego Uniwersytetu – mówi prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. Rafał Witkowski.

Nowy portal anglojęzyczny prezentuje UAM przede wszystkim jako Uniwersytet Europejski w ramach konsorcjum EPICUR oraz Uczelnię Badawczą, czyli dwa najważniejsze kierunki działalności i rozwoju Uczelni w kontekście współpracy międzynarodowej. Na stronie promowane będą międzynarodowe projekty i badania prowadzone na UAM. Portal podzielony jest na cztery główne części: informacje ogólne na temat Uczelni (w zakładce 'About AMU'), oferta edukacyjna (w zakładce 'Education') i prowadzone badania i współpraca (w zakładce 'Outreach'), oraz informacje o wydarzeniach skierowanych do międzynarodowej wspólnoty akademickiej UAM.  Na stronie uruchomiony został także wirtualny Welcome Centre online - informacje na ten temat dostępne są w zakładce About AMU: https://amu.edu.pl/en/main-page/online-welcome-center

Strona jest dostępna pod adresem https://amu.edu.pl/en , można ją otworzyć również przełączając wersję językową strony głównej UAM  https://amu.edu.pl

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048