Data publikacji w serwisie:

Ambasador Indii z wizytą w UAM

3 czerwca Ambasador Indii w Polsce i na Litwie, Nagma Mohamed Mallick, złożyła wizytę w UAM.

Wizyta rozpoczęła się od wykładu dla studentów Wydziału Neofilologii i spotkania z pracownikami tego wydziału. Podczas spotkania z rektor prof. Bogumiłą Kaniewską poruszono kilka ważnych tematów, w tym tegoroczne obchody 75-lecia niepodległości Indii, rozwój studiów indologicznych w UAM, udział indyjskich historyków w nadchodzącym Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych, możliwości współpracy naukowej między UAM i uczelniami w Indiach oraz współpracę w promocji kultury i literatury indyjskiej w Polsce oraz polskiej w Indiach. Wszystkie te działania nadzorować będą prorektor prof. Rafał Witkowski oraz dziekan WN prof. Krzysztof Stroński. W sierpniu JE Ambasador Indii odwiedzi Poznań ponownie.

Fot. Martyna Płaczek

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048