Data publikacji w serwisie:

Archeolog z Kilonii wyróżniony medalem UAM

Niemiecki archeolog prof. Johannes Müller został odznaczony Medalem za zasługi dla Uniwersytetu im Adama Mickiewicza. Laureat od wielu lat współpracuje z uczelnią, szczególnie z Wydziałem Historycznym oraz Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych. Wyróżnienie odebrał w piątek, 22 lutego, z rąk Prorektor UAM prof. Beaty Mikołajczyk.

- Osobiste zaangażowanie, otwartość i życzliwość Pana Profesora owocuje nie tylko wieloma kontaktami, ale również trwałymi więzami partnerstwa i przyjaźni – mówiła podczas uroczystości Prorektor prof. Mikołajczyk.

Laudację wygłosił prof. Janusz Czebreszuk z Instytutu Archeologii UAM. Opisując karierę naukową profesora użył on terminologii militarystycznej, jak tłumaczył – nieprzypadkowo: - Jesteś wszak – mówił do prof. Müllera – przykładem konsekwentnego pacyfisty, który od najwcześniejszych lat włączał się w ruchy antywojenne i antyatomowe. Postawa ta nie wyczerpuje się li tylko w malowniczych manifestacjach. Jest ona, jak wszystko u Ciebie – głęboka, przemyślana i wynikająca z poczucia odpowiedzialności oraz rozbudowanej refleksji nad stanem współczesnego świata i kultury – wyjaśniał prof. Czebreszuk.

Prof. Johannes Müller jest jednym z najwybitniejszych archeologów niemieckich, specjalistą od neolitu i epoki brązu. Jest dyrektorem Instytutu Archeologii Pra- i Protohistorycznej Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii, dyrektorem Graduate School Kilońskiego Uniwersytetu „Human Development in Landscapes”, dyrektorem Cluster of Excellence ROOTS – Social, Environmental, and Cultural Connectivity in Past Societies oraz dyrektorem CRC (Collaborative Research Centers) 1266: „Scales of Transformation – Human-Environmental Interaction in Prehistoric and Archaic Societies".

Medal za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest wyrazem uznania za wieloletnią współpracę z Uniwersytetem. Przyznawany jest m. in. inicjatorom i pionierom współpracy międzyuczelnianej oraz osobom, które mają szczególny wkład w rozwój kapitału naukowego uczelni.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048