Data publikacji w serwisie:

Areopag Uniwersytetów - świat w dobie COVID-u

"Areopag Uniwersytetów - świat w dobie COVID-u" to tytuł debat organizowanych przez cztery uniwersytety. Pierwszą z nich zaplanowano na poniedziałek 18 października, o godz. 16.00, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tematem spotkania będzie "System wartości w dobie COVID-u".

Areopag Uniwersytetów to inicjatywa środowiska akademickiego KUL, którego partnerami stały się: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główną ideą Areopagu jest prowadzenie debaty publicznej o wyzwaniach współczesności w przestrzeni uniwersyteckiej z udziałem wszystkich zainteresowanych tematem stron.

W debatach, z udziałem rektorów ww. uniwersytetów, których gospodarzami będą kolejno KUL (18 października), UJ (8 listopada), UAM (6 grudnia) i UW (10 stycznia 2022 r.), dyskutować będą reprezentanci tych ośrodków akademickich oraz zgromadzona w auli publiczność z możliwością zabrania głosu. Nasz Uniwersytet reprezentować będzie Prorektor prof. Zbyszko Melosik.

Debaty będą transmitowane online na stronach internetowych uniwersytetów.

Patronat Honorowy objęła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048