Data publikacji w serwisie:

Autorka pieśni Nerona i pomysłodawca Bałkańskiej Randki z medalami od UAM

Prof. Elżbieta Wesołowska i prof. Bogusław Zieliński odebrali w piątek, 5 lutego, medale Homini Vere Academico z rąk JM Rektor prof. Bogumiły Kaniewskiej. Wyróżnienie to jest jednym z odznaczeń przyznawanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zasłużonym osobom ze środowiska akademickiego.

Choć oboje są naukowcami z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, prof. Elżbieta Wesołowska reprezentuje Instytut Filologii Klasycznej, a prof. Bogusław Zieliński Instytut Filologii Słowiańskiej.

Kariera naukowa prof. Elżbiety Wesołowskiej mogła rozwinąć się w kierunku nauk ścisłych, ponieważ w 1975 roku ukończyła na UAM matematykę. Dwa lata później jednak stała się także absolwentką filologii klasycznej i to tej dziedzinie poświęciła swoje prace naukowe. Stopień doktora w zakresie nauk humanistycznych (literaturoznawstwo antyczne) zdobyła w 1988 roku. W 1998 uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa. W 2004 roku otrzymała tytuł naukowy profesora, a w 2009 stanowisko profesora zwyczajnego. Prof. E. Wesołowska jest badaczką literatury rzymskiej (głównie twórczości Owidiusza), teatru antycznego (dramaty Seneki) oraz recepcji antycznej kultury w literaturze nowożytnej Europy. Jest tłumaczką Seneki i Owidiusza, autorką licznych artykułów i studiów naukowych, wielu książek, w tym monograficznych opracowań dramatów Seneki. Jej przekład “Fasti” Owidiusza uhonorowano nagrodą „Literatury na Świecie” za najlepszy przekład poetycki (2009 r.). Prof. E. Wesołowska jest także autorką wielu tekstów opublikowanych po angielsku z intencją międzynarodowej promocji badań prowadzonych w Instytucie Filologii Klasycznej UAM, redaktorką wielu tomów zbiorowych wydawanych po polsku i po angielsku. To także autorka wielu tekstów popularyzatorskich i współtwórczyni projektów kulturalno-artystycznych. Co ciekawe, naukowczyni była np. konsultantką filologiczną w filmie J. Kawalerowicza “Quo vadis” (2001) oraz autorką pieśni śpiewanych przez Nerona w filmie. Prof. E. Wesołowska była wieloletnią Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej; dzięki niej Instytut prowadzi obecnie edukację nie tylko w zakresie filologii klasycznej, ale także Studia Śródziemnomorskie i anglojęzyczne Mediterranean Studies.

Prof. Bogusław Zieliński także jest absolwentem dwóch kierunków. W 1975 roku ukończył studia polonistyczne, a rok później – studia socjologiczne. Stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych (literaturoznawstwo) zdobył w 1984 roku. W 1998 uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa. W 2007 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Naukowiec jest znanym i cenionym uczonym na arenie krajowej i międzynarodowej slawistyki; wytrawnym znawcą problematyki południowosłowiańskiej, bałkańskiej i środkowoeuropejskiej. To autor kilkuset artykułów i studiów naukowych, wielu książek, w tym ogromu monografii, licznych tekstów publicystycznych i popularyzatorskich. Prof. B. Zieliński jest twórcą prężnie rozwijającego się ośrodka slawistycznego, tj. poznańskiej szkoły slawistycznej, która jest dzięki niemu obecnie największą i wiodącą – w skali kraju i Europy – slawistyczną jednostką badawczo-dydaktyczną obejmującą rozległy obszar – środkowoeuropejski, bałkański i południowosłowiański. Naukowiec był wieloletnim Kierownikiem Katedry Filologii Słowiańskiej, a po jej przekształceniu Dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej. Dzięki staraniom naukowca i jego współpracowników IFS prowadzi dzisiaj studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunkach: studia slawistyczne o specjalnościach: studia bohemistyczne, studia bułgarystyczne, studia kroatystyczne, studia serbistyczne oraz bałkanistyka. Prof. B. Zieliński jest także ambasadorem kultur południowosłowiańskich, bałkańskich, środkowoeuropejskich, inicjatorem wydarzeń dedykowanych nie tylko społeczności akademickiej, ale też społeczności Poznania i całego województwa czy kraju. To pomysłodawca takich wielkich wydarzeń jak zorganizowany z ramienia UE i MSZ Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich poprzedzający europejski Szczyt Państw Bałkanów Zachodnich oraz Bałkańska Randka w Poznaniu.

Medal Homini Vere Academico jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Przyznawany jest osobie "spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu".

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048