Data publikacji w serwisie:

Badacze z UAM wśród zwycięzców konkursu sieci BiodivERsA i Water JPI

Wśród laureatów konkursu organizowanego wspólnie przez sieć BiodivERsA i Water JPI są cztery zespoły badawcze z Polski.  Konkurs BiodivRestore: Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems został ogłoszony w październiku 2020 roku i obejmował następujące tematy:

- Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions;

- Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration;

- Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions.

W konkursie złożono 172 międzynarodowe wnioski badawcze, z których finansowanie w wysokości ponad 21,4 miliona euro otrzymały 22 projekty.

Zwycięskie projekty, które będą realizowane z udziałem badaczek i badaczy z UAM:

ReVersal: Restytucja torfowisk strefy nemoralnej w warunkach zróżnicowanego zaopatrzenia w wodę i jej jakości. Kierownik polskiego zespołu: prof. Mariusz Grzegorz Lamentowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Austrii, Holandii i Niemiec.

RESPOND: Przywracanie i zarządzanie bioróżnorodnością oraz usługami ekosystemowymi okresowych zbiorników wodnych. Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Bartłomiej Kazimierz Gołdyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Belgii, Hiszpanii i Maroka.

Realizacja projektów finansowanych w konkursie BiodivRestore rozpocznie się jeszcze w tym roku. Więcej informacji oraz pełna lista projektów finansowanych w konkursie BiodivRestore dostępne są na stronie sieci BiodivERsA: https://www.biodiversa.org/

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497