Data publikacji w serwisie:

Będziemy kształcić najlepszych specjalistów cyfrowej gospodarki

Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z uczelniami w  kraju tworzy model systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa.

W  środę  20 listopada minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał listy intencyjne z przedstawicielami 10 uczelni, w tym Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, wchodzących w skład konsorcjum powołanego do stworzenia Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech).

- Pomysł Ministerstwa Cyfryzacji utworzenia Al Tech to bardzo dobra wiadomość dla kandydatów na studia drugiego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki naszego Uniwersytetu – komentuje prorektor UAM prof. Marek Nawrocki. -  Studenci mogą liczyć na staże w wiodących uczelniach krajowych i zagranicznych, praktyki w czołowych firmach branży IT, wykłady z najlepszymi ekspertami i zapraszanymi uczonymi. Uczelnie mają kształcić tak, aby absolwenci byli nie tylko znakomitymi informatykami, ale również osobami o szerszych umiejętnościach menadżerskich, zdolnymi do podejmowania wyzwań biznesowych i naukowych, w tym w ramach doktoratów  wdrożeniowych. Cele Akademii są ambitne i niełatwe, ale w pełni zgodne z modelem kształcenia, jaki planujemy realizować w projekcie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – dodaje prof. Marek Nawrocki.

Wartość projektu na lata 2020-2023 to 81 mln zł. W tym okresie działaniami zostanie objętych co najmniej 500 studentów z uczelni zrzeszonych w konsorcjum.

Oprócz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM do konsorcjum uczelni wyższych tworzących AI Tech w środę dołączyły:

  1. Uniwersytet Warszawski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki),
  2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki),
  3. Uniwersytet Wrocławski (Wydział Matematyki i Informatyki),
  4. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
  5. Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych),
  6. Politechnika Wrocławska (Wydział Informatyki i Zarządzania, Wydział Elektroniki),
  7. Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
  8. Politechnika Poznańska (Wydział Informatyki),
  9. Wojskowa Akademia Techniczna (Wydział Cybernetyki).

- Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych to kolejny projekt służący podnoszeniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych społeczeństwa – powiedział w środę minister Marek Zagórski z Ministerstwa Cyfryzacji. - Oprócz niego Ministerstwo Cyfryzacji realizuje lub wspiera inne projekty skierowane do systemu szkolnictwa oraz dzieci i młodzieży. Są to m.in. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, czy Wieloletni Program Rozwoju Talentów Informatycznych. Wszystkie wpisują się w Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, który powstał w naszym ministerstwie – dodał.

Kontakt