Data publikacji w serwisie:

Będziemy współpracować

16 czerwca Rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bogumiła Kaniewska oraz Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzej Stróżny podpisali list intencyjny o współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

Strony deklarują w nim wolę współpracy w zakresie działalności o charakterze informacyjno-edukacyjnym, której celem będzie rozwijanie i wzmacnianie postaw etycznych i obywatelskich wśród przyszłych absolwentów. Współpraca dotyczyć będzie podejmowania wspólnych inicjatyw informacyjno-edukacyjnych w szczególności organizacji szkoleń, które mają służyć podniesieniu świadomości na temat zjawiska korupcji oraz kształtowaniu właściwych wzorców zachowań, jak również rozwojowi zawodowemu i wzmacnianiu kompetencji przyszłych absolwentów.

- Cieszę się, że zyskaliśmy tak ważnego partnera - mówi Kanclerz UAM, dr Marcin Wysocki. - Z mojej perspektywy korzyści z tej umowy odniosą wszyscy pracownicy, którym umożliwimy skorzystanie ze specjalistycznej wiedzy ekspertów przekazywanej podczas planowanych szkoleń z zakresu identyfikacji i zapobiegania zjawiskom korupcyjnym. W obecnych czasach, wszyscy którzy dysponujemy w mniejszym lub większym stopniu środkami publicznymi, jesteśmy narażeni na takie zjawiska – dodaje dr Marcin Wysocki.

Fot. Martyna Płaczek

Kontakt

Przemysław Stanula

4497