Data publikacji w serwisie:

BEST Student GRANT – UAM dba o młodych naukowców

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza po raz drugi ruszył konkurs grantowy dla najlepszych, którzy rozpoczęli studia na uczelni. - To specjalny program dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, a także osób, które osiągnęły na egzaminie maturalnym najlepsze wyniki. Chcemy im pomóc stać się światowej klasy naukowcami –  mówi Prorektor ds. kształcenia prof. UAM Beata Mikołajczyk. BEST Student GRANT to program dla tych, którzy już marzą o własnych badaniach, widzą siebie jako naukowca i chcą otrzymać własny grant. W tym konkursie można zdobyć 5 tys. zł  na pierwsze badania, z czego 30% stanowić będzie rodzaj wynagrodzenia dla autora za wysiłek badawczy. Można będzie też dzięki tym środkom skorzystać z warsztatów i seminariów związanych z przedmiotem badań. W tym roku przyznanych zostanie do 15 grantów. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w drugiej połowie grudnia 2018.

Program grantowy jest jednym z kilku elementów składających się na program BEST Student. Jego uczestnicy będą mogą skorzystać także z letniego obozu pod hasłem BEST Student CAMP, gdzie poznają metodologię badań, będą mieli możliwość zapoznania się z akademickim językiem angielskim, nauczą się przygotowywać naukowe prezentacje. Dla najlepszych przygotowano także propozycje  pod hasłem Best STUDENT Lab, czyli możliwość skorzystania z pracy z najlepszymi naukowcami w licznych uniwersyteckich laboratoriach, a także BEST Student LANGUAGE, ofertę poszerzenia znajomości języków nie tylko angielskiego.

Podczas pierwszej edycji konkursu zgłoszono 22 projekty. Laureaci m.in. badali język kibiców, przeanalizowali wizerunek instytucji w filmach animowanych i sprawdzali jak dokładnie można przewidzieć globalną pogodę przy pomocy sieci neuronowych. Uczestnicy opisali swoje propozycje badawcze, wskazali cele badań, opracowali harmonogram ich realizacji oraz kosztorys. Przedstawili także sposoby upowszechniania swoich wyników

- Dzięki programowi BEST Student GRANT możecie osiągać świetne wyniki w nauce i rozwijać swoje pasje – zachęcała w poniedziałek 22 października, podczas spotkania informacyjnego Prorektor prof. Beata Mikołajczyk. W tym roku studia w UAM rozpoczęło 779 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz maturzystów z najlepszymi wynikami (95% i powyżej). To więcej najlepszych abiturientów niż w ubiegłym roku.