Data publikacji w serwisie:

Białoruś. Sąsiad nieznany – UAM i UEP zapraszają na Debatę Akademicką

W poniedziałek, 19 kwietnia o godz. 17:00, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zapraszają na XXIII Debatę Akademicką. Tym razem tematem dyskusji uczestników spotkania online będzie: “Białoruś. Sąsiad nieznany”.

Wezmą w niej udział naukowcy z UAM: dr Barvenava Hanna oraz dr Magdalena Lachowicz, a także z UEP: dr hab. Dawid Piątek prof. UEP oraz dr Olena Shelest-Szumilas. Moderatorem spotkania będzie dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM, który tak zapowiada temat rozmowy - Polskę i Białoruś historia i łączy i dzieli. Tworzyliśmy wspólny organizm państwowy, jak w czasie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale jednocześnie bywaliśmy i jesteśmy sąsiadami. O ile liczbę Białorusinów w Polsce w połowie lat 50-tych szacowano na ok. 150 tys. to w spisie powszechnych z 2002 roku narodowość białoruską zadeklarowało jedynie niespełna 50 tys. osób. Białoruska kultura poza Podlasiem pozostaje niemal nieznana. Wg badań CBOS w 1993 roku sympatię do Białorusinów wyrażało jedynie 17%, a antypatię aż 47%. W kolejnych latach wskaźniki sympatii i antypatii wobec Białorusinów stopniowo się wyrównywały. Przełom przyniosły dopiero badania z tego roku, gdy po raz pierwszy liczba osób deklarujących wobec Białorusinów sympatię (47%), jest wyraźnie wyższa niż tych, którzy deklarują niechęć (17%).  Czy jest to trwała zmiana postaw, czy też jedynie chwilowy odruch, reakcja na dramatyczne wieści z Mińska czy Grodna? - o tym właśnie dyskutować będą uczestnicy najbliższej Debaty. Dyskusja dotyczyć będzie trzech głównych haseł.

  • Białorusini i Polacy. Przeszłość i teraźniejszość.
  • Współczesna Białoruś. Społeczeństwo-kultura-gospodarka.
  • Reżim Łukaszenki a odbudowa społeczeństwa obywatelskiego.

Debata Akademicka transmitowana będzie na żywo, na Youtube: https://youtu.be/TNwlKKjmOzs

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048