Data publikacji w serwisie:

Centrum Myśli Janusza Korczaka otwarte

– Mam nadzieję, że do współpracy uda nam się zaprosić przedstawicieli różnych wydziałów, bo dziedzictwo Korczaka jest tak bogate, że każdy może w nim coś dla siebie znaleźć – mówił prorektor UAM, prof. Rafał Witkowski, podczas inauguracji działalności Centrum Myśli Janusza Korczaka, która odbyła się 15 marca, na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Centrum będzie zajmować się edukacją w duchu korczakowskim, czyli poszanowania praw dziecka, prowadzoną w sieci oraz przy pomocy form hybrydowych. Adresatami projektów i działań Centrum ma być młodzież licealna, nauczyciele, pedagodzy, lokalni aktywiści kultury i edukatorzy.

- Centrum Myśli Janusza Korczaka będzie wspierać i inicjować badanie naukowe związane z wieloma nieopracowanymi dotąd tematami. Do pracy nad nowymi projektami chcemy zachęcić młodych naukowców, namawiając ich do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, w których historycy mogliby współpracować z pedagogami, prawnikami, lekarzami, literaturoznawcami, filozofami, socjologami, artystami, a także aktywistami działającymi w takich dziedzinach jak: edukacja, kultura oraz opieka społeczna – mówi dr Dorota Latour, sekretarz CMJK i dodaje: - Wiele wątków biografii i spuścizna Korczaka wciąż czekają na naukowe opracowania. Duża część jego prac, dokumentów i fotografii z nim związanych wciąż nie jest opracowana ani zdigitalizowana – są one przechowywane w muzeach, bibliotekach oraz archiwach osób prywatnych na świecie. Nadal mało zbadany jest dorobek Korczaka jako filozofa i filozofa kultury, autora wnikliwych analiz społecznych i kulturowych, którego obserwacje są nadal aktualne. Brakuje systematycznych naukowych badań licznych inspiracji korczakowskich w literaturze, teatrze, filmie czy sztukach plastycznych w Polsce i na świecie.

W gronie członków założycieli CMJK jest również dr hab. Jacek Marciniak z Zakładu Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji, który jest pomysłodawcą i współrealizatorem cyklu e-learningowego pod roboczym tytułem: „Korczak żywy”. Do końca 2023 roku Centrum planuje przygotować i udostępnić kilkanaście modułów e- lekcji związanych z bazami źródłowymi, takimi jak między innymi cyfrowe Repozytorium Korczakowskie istniejące w sieci od kilku lat i współtworzone przez konsorcjum kilku instytucji, do których od niedawna należy także Centrum Myśli Janusza Korczaka UAM.

Kontakt

Przemysław Stanula

4497