Data publikacji w serwisie:

Ćwierć wieku Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świętuje jubileusz 25-lecia istnienia. Obchody zaplanowano na 21 i 22 listopada.

Uroczysta Gala Jubileuszowa odbędzie się w środę, 21.11 o godz. 14:30 w Auli UAM. Na kolejny dzień, 22.11 w Sali Lubrańskiego Collegium Minus, przewidziano naukową konferencję „1993-2018 Tożsamość pedagogiki współczesnej”.

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM jest jednym z nielicznych w Polsce z uprawnieniami w zakresie nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki oraz procedury dotyczącej tytułu naukowego profesora nauk społecznych. Mieści się na uniwersyteckim Kampusie Ogrody. Studenci mogą tam studiować na dwóch kierunkach: Pedagogika i Pedagogika specjalna, w ramach ponad 20 specjalności. W ubiegłym, 2017 roku Wydział został wyróżniony Certyfikatem „Studia z Przyszłością” przyznawanym najbardziej innowacyjnym i nowoczesnym kierunkom studiów prowadzonych w polskich uczelniach. W 2015 roku uznano go za najlepszy wydział pedagogiczny w Polsce w rankingu „Perspektywy”, natomiast w 2017 roku I miejsce w rankingu „Perspektyw” uzyskał prowadzony na WSE kierunek pedagogika specjalna, a kierunek pedagogika zajął II miejsce.

- Moje plany na przyszłość WSE związane są z poszanowaniem tradycji i odpowiedzialnym podążaniem za zmianami dyktowanymi przez społeczno-kulturowy i ekonomiczno-prawny wymiar rzeczywistości – mówi Dziekan WSE prof. Agnieszka Cybal-Michalska.

- Jesteśmy w trakcie przygotowania dwóch nowych specjalności na kierunku pedagogika specjalna na studiach drugiego stopnia – zapowiada Prodziekan ds. studenckich i organizacji kształcenia prof. Kinga Kuszak – Mamy nadzieję, że nowa oferta specjalności: logopedia kliniczna oraz edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zainteresują naszych studentów - dodaje. (ak)

Fot. Jagoda Haloszka