Data publikacji w serwisie:

Czterech Rektorów na wystawie

Trzecią część wystawy „Rektorzy Almae Matris Posnaniensis 1919-2019”, dotyczącą lat 1981-2019, można oglądać w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM przy ul. Ratajczaka. W wernisażu, który odbył się w czwartek, 9 maja, uczestniczył zarówno urzędujący Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki, jak i jego poprzednicy na tym stanowisku: prof. Bronisław Marciniak, prof. Stefan Jurga i prof. Bogdan Marciniec.

Tematem wystawy są biogramy, dokumenty i publikacje związane z Magnificencjami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu urzędującymi od 1981 roku do chwili obecnej.

- Zerkam w prawo i widzę swoje zdjęcie. To taki wzruszający moment, gdy jeszcze urzędując otwiera się wystawę sobie poświęconą – żartował prof. Andrzej Lesicki otwierając wystawę. - Każdy z rektorów ma swój istotny wkład w to, że uniwersytet jest tym, czym jest dzisiaj, czyli taką uczelnią, która liczy się w kraju, w Europie, w  świecie – dodał Rektor UAM.

- Jest ogromnym zaszczytem być rektorem tego uniwersytetu – podkreślał prof. Bronisław Marciniak. Prof. Bogdan Marcniec mówił natomiast: - Myślę, że wszyscy jesteśmy dumni, że byliśmy i jesteśmy związani z UAM. Próbujmy scalić to środowisko dawnego Uniwersytetu Poznańskiego. Jestem rzecznikiem multidyscyplinarnej działalności – dodał. Prof. Stefan Jurga zaznaczył: - Uniwersytet nie może funkcjonować bez dobrej biblioteki. Jest potrzebna taka biblioteka, jak ta tutaj. Ale jest też potrzebna biblioteka bardzo nowoczesna, która nie tylko daje komfort pracy naukowej, uczelnia się, ale również komfort pracownikom – mówił.

„Przez pryzmat kadencji rektorów ukazujemy historię naszej Almae Matris. Przedstawiamy rektorów poprzez biogramy, dorobek naukowy oraz zasługi dla rozwoju i rozkwitu naszej 100-letniej Uczelni. Wskazujemy także, na istotną rolę, jaką odegrali w życiu miasta, regionu i kraju” – czytamy w okolicznościowej publikacji.

Podczas wernisażu prof. Grzegorz Łukomski wygłosił wykład pt. „O kształtowaniu się poznańskiego środowiska akademickiego 1519-2019”. Wstęp na wystawę jest wolny, można ją oglądać do 30 września 2019 r.

Wystawę opracowały Hanna Borówka-Woźniak, Hanna Wieland i Blanka Mrowicka z Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy BU UAM.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048