Data publikacji w serwisie:

Czym jest dla Ciebie Poznań? Rozstrzygnięcie konkursu!

Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Miasto Poznań, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania i Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego rozstrzygnęły konkurs „Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?”. W tegorocznej edycji, wzięło udział 127 poznanianek i poznaniaków. Zwycięzców poznaliśmy 5 listopada 2021 r. W kategorii wypowiedzi pisemnych laureatami zostali: Joanna Żołądkowska (I miejsce), Wita Szulc (II miejsce), Małgorzata Biadasz, Alicja Dubisz-Kolska, Beata Ficner i Anna Weronika Grala (równorzędne III miejsca). Z kolei w kategorii wypowiedzi mówionych (nagrań dźwiękowych) nagrody otrzymali: Michał Kucharski (II miejsce) orazYuliya Zalozna (III miejsce; Kapituła konkursu nie przyznała w tej kategorii I miejsca). Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, wśród uczestników rozlosowano również 10 nagród pieniężnych. Pełna lista osób nagrodzonych dostępna jest na stronie www.czympoznan.pl.

- Rozstrzygnięty właśnie konkurs to dla nas cenne źródło informacji. Przesłane prace pozwalają nam poznać opinie poznaniaków i poznanianek oraz osób, które czują się z naszym miastem w jakiś sposób związane. Każdy taki głos jest dla nas bardzo ważny. Dzięki temu możemy poznać potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców, dowiedzieć się, jak postrzegają Poznań, co im się podoba, co by zmienili, a także jakiego miasta chcieliby dla siebie i przyszłych pokoleń. Nadesłane materiały posłużą do celów naukowych - studiów nad Poznaniem prowadzonych na Wydziale Socjologii UAM - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Jak mówi Przewodnicząca Kapituły konkursowej, prof. UAM dr hab. Renata Suchocka: „Sam fakt tak dużej liczby osób, które zgłosiły się na konkurs, wskazuje, że Poznań jest bardzo bliski uczestnikom. Zwłaszcza dotyczy to osób, które wybrały Poznań jako miejsce zamieszkania. Prace konkursowe udowadniają niebywałą identyfikację poznaniaków z miastem”.

Uczestnicy konkursu mieli możliwość przedstawienia wypowiedzi pisemnych (wpłynęło ich 117) lub mówionych (10 wypowiedzi). Autorami nadesłanych prac są osoby w różnym wieku, od nastolatków po osiemdziesięciolatków, mieszkające w Poznaniu (104 prace), a także na obszarze metropolii Poznań, innych miastach w Polsce, a nawet i za granicą, ale na różne sposoby związane z Poznaniem. Wśród osób, które wzięły udział w konkursie, było więcej kobiet (65%) niż mężczyzn (35%). 72% uczestników miało wykształcenie wyższe, 18% – średnie.

Jak wykorzystają nadesłane prace socjologowie, mówi dr Maciej Frąckowiak, współorganizator konkursu: „Planujemy wydawnictwa, które zawierać będą fragmenty wybranych wypowiedzi konkursowych, a także analizy tego, jak odmiennie osoby na różny sposób związane z Poznaniem doświadczają miasta, w jakim żyją lub przebywały w przeszłości”.

Po raz pierwszy, przy okazji PeWuKi, konkurs zorganizował w 1928 r. Florian Znaniecki, dyrektor Polskiego Instytut Socjologicznego, jeden z twórców metody biograficznej w socjologii. W1964 r. pod egidą Katedry Socjologii UAM badanie powtórzył Janusz Ziółkowski, socjolog miasta i procesów urbanizacji. Trzeci konkurs ogłosili w 1994 r. prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki i prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski w imieniu Instytutu Socjologii UAM.

W tym roku konkurs zorganizował Wydział Socjologii UAM we współpracy z Miastem Poznań, Fundacją Rozwoju Miasta Poznania i Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego. Zespół naukowy tworzą: dr Maciej Frąckowiak i dr Jacek Kubera (koordynatorzy), prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski, prof. dr hab. Marek Ziółkowski i Agnieszka Ziółkowska (inicjatorzy) oraz Małgorzata Kubacka (sekretarz konkursu). W projekt zaangażowani są także Cezary Tyliński (koordynacja promocji) i Anna Wawdysz (współpraca Miasta ze środowiskiem akademickim), a także prodziekan WS, dr Łukasz Rogowski.

Realizację konkursu w ramach działań Miasta Poznania koordynuje Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497