Data publikacji w serwisie:

Delegacja z Kyushu Institute of Technology z Japonii na UAM

1 lutego prof. Marek Nawrocki, Prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym spotkał się z delegacją z japońskiego Kyushu Institute of Technology (Kyutech).

W skład delegacji weszli:

prof. Eitaku Nobuyama, Vice President of Education and Financial Affairs;

Kuniaki Kunitani, Staff of Academic Support Seciton;

Takako Nishino, Section Head of Academic Planning Seciton.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2016 roku ma podpisaną umowę partnerską z japońską uczelnią. Współpraca odbywa się między Wydziałem Chemii UAM a Department of Applied Chemistry na Kyutech i owocuje m.in. wzajemnymi wizytami reprezentantów obu uczelni w Japonii i w Polsce. Podczas jednej z nich, już w zeszłym roku pojawił się pomysł ewentualnego rozszerzenia współpracy o Wydział Biologii czy Wydział Matematyki i Informatyki.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048