Data publikacji w serwisie:

Delegacja z Northwest Normal University z Chin na UAM

23 sierpnia UAM odwiedziła delegacja z Northwest Normal University w Lanzhou w Chinach, uczelni partnerskiej UAM.

W skład delegacji z NWNU weszli:

- Mr Li Jianmin,prorektor/Vice President of the University,

- Prof. Yang Baolin, zastępca kierownika Działu Współpracy z Zagranicą/Deputy Director of NWNU International,

- Ms Wang Yufang,dziekan Akademii Sztuk Pięknych/Dean of Art Academy,

- Mr Li Chengwang,zastępca dyrektora Pionu Zarządzania Majątkiem/Deputy Director of Assets Management Division.

Na Wydziale Chemii gości powitali Prof. Tomasz Pędziński, kierownik Zakładu Chemii Fizycznej i Fotochemii, Prof. Marcin Frankowski, kierownik Zakładu Analityki Chemicznej i Środowiskowej oraz dr Kostiantyn Mazur z Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej.

Była to pierwsza wizyta z NWNU na UAM od momentu podpisania umowy o współpracy (04.12.2019). Do tego czasu UAM przyjmował jedynie studentów tej uczelni w ramach wymiany bilateralnej. Za 3 tygodnie nasi naukowcy z Wydziału Chemii udadzą się do Lanzhou, ponieważ 6 naukowców z UAM otrzymało status profesora wizytującego w NWNU. Z propozycją zaproszenia naukowców UAM jako promotorów pomocniczych na poziomie studiów magisterskich uczelnia ta zwróciła się do UAM w czerwcu 2020.

Wcześniej pojawiła się seria publikacji o współpracy z NWNU:

- Chińscy studenci z promotorami z UAM: https://uniwersyteckie.pl/nauka/chinscy-studenci-z-promotorami-z-uam

- Prof. Rafał Witkowski. Kierunek Chiny: https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-rafal-witkowski-kierunek-chiny

- Prof. Tomasz Pędziński. Profesorowie z Lanzhou: https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-tomasz-pedzinski-profesorowie-z-lanzhou

- Prof. Marek Sikorski. Profesorowie z Lanzhou: https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-marek-sikorski-profesorowie-z-lanzhou

- Prof. Maciej Trejda. Profesorowie z Lanzhou: https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-maciej-trejda-profesorowie-z-lanzhou

- Prof. Piotr Pawluć. Profesorowie z Lanzhou: https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-piotr-pawluc-profesorowie-z-lanzhou

Prof. Marcin Frankowski. Profesorowie z Lanzhou: https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-marcin-frankowski-profesorowie-z-lanzhou

Prof. Marcin Kwit. Profesorowie z Lanzhou: https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-marcin-kwit-profesorowie-z-lanzhou

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

4497