Data publikacji w serwisie:

Demokratyczne wybory. Prawo, standardy, gwarancje, praktyka

Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Naukową z okazji obchodów 100-lecia pierwszych wyborów parlamentarnych w Polsce. Współorganizatorami konferencji byli: Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze.

Wybory od lat stanowią przedmiot badań naukowych, ponieważ są jednym z podstawowych mechanizmów demokracji. Podczas konferencji przybliżono standardy demokratycznych wyborów, praktyczne problemy związane ze stosowaniem prawa wyborczego, wpływ regulacji prawnych na wyniki wyborów, a także wpływ mediów czy geografii na wybory.

- Debatujemy nad tematem istotnym i aktualnym - mówił podczas wydarzenia prof. Tadeusz Wallas, Prorektor UAM ds. kadry i finansów - Tak się szczęśliwie składa, że niedawno minęło 100 lat od pierwszych wyborów. Ten okres to doskonały czas, aby pokusić się o analizy, oceny i sformułowania wniosków. Nie ulega wątpliwości, że badając dzieje wyborów w Polsce będziemy mogli spojrzeć na kondycję zmiennych losów polskiej demokracji, bo jakość wyborów ma bezpośredni wpływ na kondycję demokratycznego systemu politycznego - dodał prof. Wallas.

Uczestnikami byli nie tylko naukowcy, ale również członkowie Państwowej Komisji Wyborczej (Wojciech Hermeliński – przewodniczący PKW), pracownicy administracji wyborczej, politycy, przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych, a także sędziowie (prof. Jacek Sobczak, Jerzy Stępień), adwokaci i radcy prawni, co stworzyło szerokie pole do dyskusji nie tylko nad teoretycznymi aspektami przeprowadzania wyborów, ale także nad wymiarem praktycznym stosowania prawa wyborczego.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048