Data publikacji w serwisie:

Demonstracyjny ogród klimatyczny powstanie przy Collegium Geographicum UAM

Do końca roku przy Collegium Geographicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstanie demonstracyjny ogród klimatyczny. Tak nazywana jest przestrzeń, w której prezentowane są rozwiązania pozwalające mieszkańcom adaptować się do zmian klimatu. Mogą to być np. ogrody deszczowe, zielone dachy, łąki kwietne czy ogrody wertykalne. Projekt UAM otrzyma finansowe wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach wsparcia edukacji ekologicznej.

Koncepcja powstania edukacyjnego ogrodu klimatycznego jest pokłosiem projektu TeRRIFICA (Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action), realizowanego na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Idea edukacji poprzez demonstrowanie rozwiązań pozwalających się adaptować do zmian klimatu narodziła się podczas warsztatów i szkoły letniej, prowadzonej przez zespół projektu TeRRIFICA. Koncepcja ogrodu została przygotowana na podstawie projektów opracowanych przez studentów.

Ogród ma być dostępny nie tylko dla studentów i pracowników, jako element realizowanych zajęć, ale również dla mieszkańców. Dodatkową jego funkcją ma być stworzenie przyjaznego miejsca odpoczynku w przerwach od zajęć.

Projekt zostanie zrealizowany do końca tego roku. Kwota pomocy udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynosi 127 500 zł. Na wkład własny w projekt składają się środki wygospodarowane przez Rektorkę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Dziekana Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Załączona ilustracja przedstawia koncepcję planu zagospodarowania ogrodu.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048