Data publikacji w serwisie:

Diamentowi znów na UAM

Siedmioro studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zdobyło Diamentowy Grant w tegorocznym, dziewiątym konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

W tym roku minister Wojciech Murdzek przyznał ok. 14 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

Na UAM laureatami Diamentowego Grantu zostali:

  • Radosław Banasz – projekt pt. “Synteza i charakterystyka wiologenów jako materiałów funkcjonalnych do zastosowań w urządzeniach elektrochromowych”
  • Tomasz Bartylak - projekt pt. “Czy ‘najtwardsze organizmy’ na ziemi są odporne na działanie cyjanku czyli badanie zdolności niesporczaków (Tardigrada) do metabolizowania cyjanku potasu”
  • Martyka Bąk - projekt pt. “Prawo, społeczeństwo, kultura w świetle dawnych chorwackich aktów prawnych"
  • Paweł Grobelny - projekt pt. “Efektywność nowych instrumentów ochrony krajobrazu dla zapewnienia ładu przestrzennego w reklamach”
  • Iga Skrzypczak - projekt pt. “Kategoria milczenia w poezji awangardowej dwudziestolecia międzywojennego w perspektywie semiotyczno-strukturalne"
  • Michał Sulik - projekt pt. “Synteza oraz badania właściwości przeciwnowotworowych i przeciwpasożytniczych nowych pochodnych iwermektyny”
  • Paulina Ratajczyk - projekt pt. “W poszukiwaniu wydajniejszych organicznych materiałów fotowoltaicznych - od modyfikacji chemicznych po wpływ warunków ekstremalnych"

W IX edycji konkursu wyłoniono 69 laureatów, spośród 173 wnioskodawców, w dwustopniowym postępowaniu konkursowym. Grono wszystkich laureatów Diamentowego Grantu wynosi już ponad 750 osób.

Lista tegorocznych zdobywców Diamentowego Grantu dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/rozstrzygniecie-dziewiatego-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048