Data publikacji w serwisie:

Dobre propozycje emerytalne na UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu proponuje swoim pracownikom udział w Pracowniczym Programie Emerytalnym – to dodatkowe oszczędzanie na emeryturę, w całości finansowane przez uczelnię!

Zgodnie z zapisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, jednostki sektora finansów publicznych, w tym uczelnie wyższe, mają czas na utworzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r. Pracodawca może jednak skorzystać z możliwości zachęcenia pracowników do oszczędzania na przyszłą emeryturę w inny sposób, np. poprzez stworzenie Pracowniczego Planu Emerytalnego. Taki plan oferuje właśnie UAM.

Warunkiem przystąpienia uczelni do programu jest zgłoszenie się do niego 25% pracowników Uniwersytetu. Jeżeli stanie się to do 10 grudnia br., UAM zostanie zwolniony z wdrażania PPK, gdzie koszt składki ponosi w dużym stopniu pracownik.

-Pomimo że program ten jest droższy dla pracodawcy niż PPK, władze UAM postanowiły wdrożyć PPE, który jest korzystniejszy dla pracownika - mówi o programie dr Marcin Wysocki, kanclerz UAM.

UAM deklaruje wpłaty na specjalne konto emerytalne pracownika w wysokości 3,5% wynagrodzenia brutto (w przypadku PPK składka pracodawcy to 1,5%, a pracownika – 2%). Uniwersytet będzie wpłacał składki dla pracownika aż do chwili zakończenia pracy w UAM lub wypłacenia przez pracownika środków (po osiągnięciu 60. roku życia).

Przystąpić do PPE oferowanego przez UAM może każdy pracownik uczelni, który przepracował co najmniej 3 lata, a nie ukończył jeszcze 70. roku życia.

Operatorem PPE na UAM będzie NN Investments Partners, firma wybrana w przetargu. Do 10 grudnia na uczelni trwają spotkania informacyjne online dla pracowników, podczas których zapoznają się z ofertą PPE i mogą zadawać pytanie o funkcjonowanie programu.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497