Data publikacji w serwisie:

Doktor honoris causa z recenzją prof. Bogumiły Kaniewskiej

Wiesław Myśliwski, jeden z największych żyjących pisarzy polskich, laureat Poznańskiej Nagrody Literackiej 2019, został 12 maja uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Recenzję jego dorobku przygotowała rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bogumiła Kaniewska.

Zgodnie z uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, tytuł doktora honoris causa jest nadawany osobom o wybitnych osiągnięciach naukowych oraz o powszechnie uznanym autorytecie, a także można go nadać twórcom literatury i sztuki cieszącym się międzynarodowym uznaniem. Rada wydziału, który wnioskuje o przyznanie zaszczytnego tytułu, powołuje dwóch recenzentów spoza UJ oraz laudatora. Jednym z recenzentów została prof. Bogumiła Kaniewska z UAM.

Ten wybór nie jest przypadkowy. Twórczość Wiesława Myśliwskiego znajduje się w kręgu zainteresowań badawczych prof. Bogumiły Kaniewskiej. Obecna rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tytuł profesora uzyskała na podstawie monografii “Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego”.

Recenzje powinny być zatwierdzone przez Senaty macierzystych uczelni recenzentów. Tę przygotowaną przez prof. Bogumiłę Kaniewską Senat UAM pozytywnie zaopiniował 11 kwietnia 2022 roku.

“Fenomen pisarstwa Myśliwskiego polega na jego bogactwie i wielowymiarowości, sprawiających, że jest ono nieopisywalne – nie daje się zamknąć w żadnej kategorii, poddaje się wielu interpretacjom, z których żadna nie jest w stanie wyczerpać wielości znaczeń” - napisała prof. Bogumiła Kaniewska. W przygotowanej przez rektor UAM recenzji czytamy także: “Bohaterowie utworów Myśliwskiego to ludzie wydziedziczeni, wyrzuceni z (…) pierwotnej kultury. Egzystują na styku kultur, a zatem konstruują swoją tożsamość w rzeczywistości poruszonej, niejednorodnej, obcej i nieprzyjaznej. Sytuacja wydziedziczenia i wynikająca z niej wielokulturowość staje się dziś przedmiotem refleksji postkolonialnej, postzależnościowej – w prozie autora Nagiego sadu problem ten pojawia się od samego początku, od pierwszej powieści. Myśliwski nie lekceważy pytań dręczących nowoczesność, formułuje jednak własne odpowiedzi, a jego spojrzenie na świat jest zawsze spojrzeniem jednostkowym, człowieczym. Nie przedstawia wielkiej historii, ukazuje ją wyłącznie poprzez jej egzystencjalne konsekwencje, wpływ na pojedyncze istnienie”.

Uroczyste posiedzenie Senatu UJ, podczas którego tytuł doktora honoris causa uczelni odebrał Wiesław Myśliwski, odbyło się 12 maja 2022 r.

Warto podkreślić, że prof. Bogumiła Kaniewska była także autorką recenzji dorobku noblistki Olgi Tokarczuk, której tytuł honorowego doktora przyznał Senat Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048