Data publikacji w serwisie:

Doktorat jak nowy

Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Jerzego Danielewicza odbyła się w poniedziałek, 4 kwietnia. Zgodnie z uniwersytecką tradycją było to wspomnienie promocji doktorskiej naukowca, która odbyła się 53 lata temu - 11 grudnia 1969 r.

Prof. Jerzy Danielewicz to cieszący się międzynarodowym uznaniem badacz, interpretator oraz tłumacz antycznej literatury greckiej. Został wyróżniony wieloma nagrodami naukowymi i odznaczeniami, w tym Srebrnym Medalem „Gloria Artis” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005 r.).

- Życzę, by energii i sił do dalszej działalności nigdy Panu nie zabrakło - mówiła podczas uroczystości rektorka UAM, prof. Bogumiła Kaniewska.

Promotorem odnowienia doktoratu była prof. Krystyna Bartol, która wygłosiła laudację. - Profesor Jerzy Danielewicz pokazuje nam, jako uczony i nauczyciel, że starożytna Hellada wraz z jej kulturą, pięknem i mądrością nie jest dziś dla nas twierdzą do zdobycia, ale światłem, które świeci w ciemności - mówiła w swoim wystąpieniu. - Podziwu godna wiedza, filologiczny (i w przypadku przekładów także artystyczny) polot, perfekcja, precyzja formułowania sądów, wyczucie chwili – te cechy określają Danielewicza nie tylko jako autora prac naukowych, ale i wykładowcy, jako oratora. Niezależnie od tego, czy mówił do grupy uczonych, wśród których znajdowali się królewscy profesorowie greki i łaciny (...) czy luminarze- klasycy (…), niezależnie od tego, czy słuchała jego słów śmietanka starożytników światowego formatu (...), czy niewielka gromadka mizeraków pierwszego roku filologii klasycznej – zawsze wychodził naprzeciw potrzebom chwili, dając słuchaczom to, czego w danym momencie potrzebowali najbardziej - dodała prof. Krystyna Bartol.

- Napisana przed ponad 50 laty genialna praca doktorska prof. Jerzego Danielewicza, poświęcona opisowi wytyczyła drogę naukową, na której coraz bardziej się usamodzielniał, ale i pogłębiał rozumienie inicjalnej intuicji badawczej, iż należy patrzeć uważnie i wnikliwie opisywać, co doprowadziło do rozwoju jednego z najcenniejszych typów refleksji nad kondycją całych współczesnych badań filologicznych - mówił prof. Tomasz Mizerkiewicz, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Uchwałę o odnowieniu doktoratu prof. Jerzego Danielewicza Senat UAM podjął 16 grudnia 2019 roku.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048