Data publikacji w serwisie:

Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula otrzymała prestiżowy grant ERC

Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula, kierująca zespołem badawczym w Centrum Zaawansowanych Technologii oraz na Wydziale Biologii UAM, uzyskała grant European Research Council (ERC, Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych) - jeden z najbardziej prestiżowych w Europie. Jest to pierwszy grant ERC przyznany naukowcowi reprezentującemu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Finansowanie w wysokości 1,5 miliona euro pozwoli dr hab. Kamieniarz-Gduli realizować projekt: “Alternatywne końce genów: wzajemne oddziaływanie cięcia RNA oraz terminacji transkrypcji”.

- Większość ludzkich genów ma kilka alternatywnych końców. Zazwyczaj alternatywny koniec moduluje funkcję genu, ale w niektórych wypadkach może skrajnie ją zmienić. Na przykład gen zapobiegający powstawaniu raka przy wykorzystaniu niewłaściwego końca może zacząć stymulować wzrost nowotworu - wyjaśnia dr hab. Kamieniarz-Gdula. - Projekt ma na celu poznanie co determinuje, który koniec genu jest wykorzystywany w danych warunkach. W dalszej perspektywie, zrozumienie oddziaływania pomiędzy cięciem RNA a terminacją transkrypcji w wyborze alternatywnych końców genów może pozwolić na kontrolę tego procesu np. w chorobach nowotworowych - mówi zdobywczyni grantu.

Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula wraz z 7 innymi naukowcami z Polski znalazła się w elitarnym gronie badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki z całej Europy, którzy zdobyli granty ERC dla kierowników grup badawczych na wczesnym etapie kariery - Starting Grants.

Wybrane projekty badawcze reprezentują wszystkie gałęzie nauki. 43% spośród wszystkich grantów przyznano kobietom, a zwycięscy naukowcy reprezentują 45 krajów. W konkursie ERC złożono ponad 4000 wniosków, które oceniali naukowcy z całego świata.

European Research Council została powołana przez Unię Europejską w 2007 r. Finansuje projekty naukowców z całej Europy, niezależnie od ich wieku i narodowości.

Warto dodać, że to kolejny sukces dr hab. Kingi Kamieniarz-Gduli. W minionym roku przyznano jej grant Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO): https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/sukces-dr-hab.-kingi-kamieniarz-gduli-z-uam

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048