Data publikacji w serwisie:

Drugie doroczne Forum EPICUR

W środę 24 listopada rozpoczyna się online drugie doroczne forum Konsorcjum EPICUR, którego członkiem jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gospodarzem spotkania jest Uniwersytet Arystotelesa w Tesalonikach.  Temat to "Innovation & Inclusion".

-Nazwaliśmy to forum, ponieważ chcemy prezentować projekty badawcze, obszary badań i wydarzenia, które są istotne i dyskutować nad nimi w otwartej formie także z badaczami spoza Konsorcjum EPICUR - mówi prorektor ds. współpracy międzynarodowej UAM, prof. Rafał Witkowski i dodaje, że w tym roku prezentowane będą badania nad ludzkim zdrowiem, co związane jest z pandemią COVID-19. Spotkanie potrwa trzy dni. Jeden dzień zostanie poświęcony rewizji tego, co kryje się pod pojęciem “Uniwersytet Europejski” - Chcemy poświęcić jeden dzień na refleksję czym jest idea “uniwersytetu europejskiego”, czego nauczyliśmy się przez ostatnie 2,5 roku i na ile nasze pierwotne wyobrażenia są jeszcze aktualne - wyjaśnia prof. Rafał Witkowski.

W dorocznym forum wezmą udział członkowie z 8 uczelni partnerskich Konsorcjum EPICUR, które w 2019 roku otrzymało status Uniwersytetu Europejskiego, w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej. W jego skład wchodzą: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Strasburski, Uniwersytet w Amsterdamie Uniwersytet Albrechta‐Ludwika we Fryburgu, Instytut Technologii w Karlsruhe, Uniwersytet Górnej Alzacji, Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu oraz Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach. Inicjatywa zrzesza ponad 300 tys. studentów, 21 tys. pracowników naukowych, 118 wydziałów oraz 156 instytutów badawczych. Więcej o EPICUR: http://epicur.amu.edu.pl/

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497