Data publikacji w serwisie:

Dyskusja o pierwiastku ironicznym i nie tylko

Blisko 80 naukowców m.in. z Polski, Rosji, Ukrainy, Czech, Niemiec, Słowacji, Armenii, Irlandii i Estonii uczestniczy w XVI Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Rusycystyka europejska a współczesność”. Organizatorem trwającego od 11 do 13 września spotkania jest Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej na Wydziale Neofilologii UAM

Idea organizowania takich spotkań narodziła się w Instytucie na długo przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W tym roku naukowcy wymieniają doświadczenia i prezentują aktualne badania w dziedzinie szeroko rozumianej filologii rosyjskiej. Dyskusję na temat ironii  w literaturze zaplanowała podczas konferencji sekcja literaturoznawcza. Sekcja językoznawcza zajmuje się językiem rosyjskim w konfrontacji z innymi językami, a także innowacjami w leksyce współczesnego języka rosyjskiego na przełomie XX i XXI wieku. Badacze z sekcji komparatystyki literacko-kulturowej dyskutują natomiast nad problemami związanymi z rozumem w rosyjskiej przestrzeni kulturowej.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048