Data publikacji w serwisie:

E-learning zamiast zajęć stacjonarnych

Wiadomo jak będzie wyglądała organizacja dydaktyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w okresie zagrożenia koronawirusem. W czwartek, 19 marca, rektor uczelni, prof. Andrzej Lesicki, wydał w tej sprawie zarządzenie.

W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczyciele akademiccy mają możliwość prowadzenia zajęć zdalnie.  Ostateczną decyzję podejmują sami, po przeanalizowaniu  specyfiki prowadzonych zajęć (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, itp.), możliwości technicznych do ich prowadzenia (posiadany sprzęt komputerowy) oraz infrastruktury  sieciowej.  Muszą także uzyskać zgodę przełożonych, a następnie powiadomić studentów o chęci przejścia na zajęcia zdalne. Mogą one się rozpocząć, jeśli co najmniej 2/3 studentów zadeklaruje swój udział. Alternatywą dla studentów, którzy nie zadeklarowali takiej możliwości, będzie realizacja zajęć w późniejszym terminie, na zasadach odpowiadających indywidualnej organizacji studiów. Jeśli zrealizowanie zajęć w formie zdalnej nie będzie możliwe, studentów i wykładowcę czeka realizacja programu, gdy sytuacja na uczelni wróci do normy.

Wszystkie zajęcia zrealizowane w formie zdalnej będą rozliczane zgodnie z zaplanowanym przydziałem zajęć dydaktycznych pod warunkiem ich ewidencjonowania wg przygotowanych wzorów.

Pełna treść dokumentu dostępna jest pod adresem: https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0032/109787/Zarzadzenie-nr-433.pdf

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048