Data publikacji w serwisie:

E-uczelnie - 20 lat MUCI

Mija 20 lat od powołania do życia Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI). Jednostka powstała w 2001 roku na mocy uchwały Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. - W ramach stale powiększającego się grona uczelni (w tej chwili ponad 80), wspólnie kształtujemy i wdrażamy wizję informatyzacji środowiska akademickiego - mówi dyrektor Centrum prof. Marek Kręglewski z UAM. Z okazji jubileuszu w dniach 9-10 listopada zorganizowano okolicznościową konferencję.

Wydarzenie odbywa się w trybie hybrydowym. Gospodarzem części stacjonarnej był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas konferencji zaprezentowano projekty MUCI: Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Otwarty System Antyplagiatowy, Serwis Akademickich Biur Karier oraz Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD EDU. Szczegółowe informacje na temat 20-lecia MUCI znajdują się na stronie: https://urodzinymuci.usos.edu.pl/

- Początki historii MUCI sięgają lat 90-tych ubiegłego stulecia – wspomina prof. Marek Kręglewski. Pojawiły się wtedy środki w ramach programów preakcesyjnych Unii Europejskiej i pomysł 14 uniwersytetów, aby ubiegać się o nie wspólnie na cele istotne dla wszystkich uczelni. Jednym z takich zadań było stworzenie oprogramowania wspierającego działalność dydaktyczną. W 1999 roku projekt TEMPUS NET uzyskał finansowanie na 2 lata i rozpoczęły się prace nad Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS). Jak dodaje dyrektor Centrum, równolegle w gronie prorektorów przygotowano model dalszej współpracy po zakończeniu projektu TEMPUS. Pierwszym krokiem było powołanie w końcu 1999 roku przez KRUP Uniwersyteckiego Porozumienia Informatycznego, które ukonstytuowało się 9 czerwca 2000 roku. Jednym z istotnych zadań UPI było przygotowanie zasad dalszej współpracy uczelni. Zdecydowano się na model konsorcjum jako jednostki międzyuczelnianej uniwersytetów reprezentowanych w KRUP. Na spotkaniu 10 listopada 2001 roku KRUP przyjął regulamin działania Uniwersyteckiego Centrum ds. Informatyzacji, które po krótkim czasie zmieniło nazwę na Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. Na siedzibę KRUP wybrał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i tu do dzisiaj działa Biuro MUCI. Ważnym osiągnięciem MUCI było przygotowanie projektu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i przekonanie Ministra Edukacji, Nauki i Sportu do jej wdrożenia w 2005 roku. Jak zaznacza prof. M. Kręglewski: - Podstawowym zadaniem MUCI było i jest nadal koordynacja działań uczelni na rzecz informatyzacji. Okazało się, że udziałem w konsorcjum zainteresowane są uczelnie spoza KRUP. Obecnie MUCI koordynuje 4 projekty informatyczne: Uniwersytecki System Obsługi Studiów, w którym współpracuje 71 uczelni, System Akademickich Biur Karier (15 uczelni), Otwarty System Antyplagiatowy (12 uczelni) i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (10 uczelni) - mówi dyrektor. Do MUCI przystępują ciągle nowe uczelnie.

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048