Data publikacji w serwisie:

Edukacja w czasach pandemii – e-book dla nauczycieli na nietypowe czasy

Pod redakcją prof. Jacka Pyżalskiego z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstała publikacja „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele”. E-book dostępny za darmo na stronie https://zdalnie.edu-akcja.pl/ pobrano już ponad 6 tysięcy razy!

- Pomyślałem, że tego typu opracowanie jest pilnie potrzebne w Polsce – mówi prof. Jacek Pyżalski. - Potrzebny jest rodzaj szkieletu wspólnej myśli, który pozwoli spojrzeć z dystansu na to, co i po co obecnie robimy jako nauczyciele. Co jest ważne, a co jest tylko mniej znaczącym szczegółem? Na czym skupić się najbardziej? Czego na pewno nie możemy pominąć? Wreszcie – jakie błędy w obecnej sytuacji łatwo popełnić? Myślę, że obecnie nikt nie potrafi wyczerpująco odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Jednak wiele zmienia już samo ich zadanie i próba krytycznej na nie odpowiedzi – dodaje naukowiec.

Książka dotyczy wielu istotnych spraw, m.in. relacji nauczyciel-uczeń, relacji rówieśniczych czy doboru sensownych narzędzi edukacji zdalnej. Podręcznik powstał błyskawicznie i jest odpowiedzią środowiska akademickiego na edukacyjne potrzeby w czasach pandemii. - Planeta Ziemia została uwięziona w Escape Room’ie. Ludzkie tragedie, choroby i śmierć rodzą lęki i paraliżują. Ale też budzą społeczną wrażliwość i chęć niesienia pomocy, troskę o osoby starsze i o dobre wykształcenie dzieci. Każdy dzień zmusza do pokonywania wielu barier związanych z mądrym, sprawnym i skutecznym kształceniem zdalnym. Powoduje też problemy wychowawcze i rodzinne. Podręcznik pomaga zrozumieć, zamienia obawy w świadome działania. Wyjaśnia, ułatwia i pokazuje… - napisał w recenzji prof. dr hab. Maciej Tanaś z Akademii Pedagogiki Specjalnej.

- Zaprosiłem do współpracy liczną grupę autorów, których cenię jako specjalistów edukacyjnych – zarówno naukowców, jak i praktyków. Serdecznie im dziękuję za zaangażowanie! A Państwa zapraszam do czytania i refleksji – zachęca prof. Pyżalski.

AUTORZY i ARTYKUŁY

* Psychologiczna sytuacja dzieci i młodzieży w dobie epidemii / Wiesław Poleszak i Jacek Pyżalski
* Jak pracować z uczniem w kryzysie w czasie pandemii COVID-19? / Tomasz Bilicki
* Neurobiologiczny kontekst edukacji zdalnej / Marek Kaczmarzyk
* Co jest obecnie ważne, a co mniej w działaniach szkół i nauczycieli? / Jacek Pyżalski
* Relacje przede wszystkim – nawet jeśli obecnie jedynie zapośredniczone / Jacek Pyżalski i Wiesław Poleszak
* Cyfrowa edukacja – potencjał, procesy, modele / Marlena Plebańska
* Strategie kształcenia na odległość / Anna Koludo
* Mamy (za) duży wybór – jak nie zgubić się wśród narzędzi cyfrowych? / Natalia Walter
* Wstrzymaj siebie, rusz ucznia: e-nauczanie a e-twórczość / Jacek Ścibor
* Ocenianie w dobie koronawirusa / Danuta Sterna
* Różne konteksty nierówności cyfrowych a wyzwania dla zdalnej edukacji – propozycje rozwiązań / Piotr Plichta
* Jak nauczyciele mogą obecnie zadbać o swój dobrostan? / Marcin Zaród
* Organizacja zdalnego nauczania / Jędrzej Witkowski
* Czego możemy nauczyć się od tych, którzy prowadzą zdalną edukację od dawna? / Łukasz Tomczyk


GŁÓWNY PARTNER AKADEMICKI
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
PARTNERZY AKADEMICCY
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Warszawski
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

PARTNERZY MERYTORYCZNI
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO)
EduGadki.pl
Fundacja Innopolis - akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży Re-Start
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Neurodydaktyka doktora Kaczmarzyka
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
Superbelfrzy
Tarnowska Akademia Nauki
Fundacja Innopolis - Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży Re-Start

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE
Edukapol Szkolenia
Epax
Fundacja Energia - Działanie
Gruntownia. Bajki o emocjach. Bajkoterapia
Monika Just - trener twórczego myślenia Just4Creativity
LiveKid
Nauka Jest Fajna
Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała

WYDAWCA
EduAkcja

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048