Data publikacji w serwisie:

Ekspertka ds. wyrównywania szans z UAM na czele komisji KRASP

Anna Rutz, pełnomocnik rektora UAM ds. osób z niepełnosprawnościami, została jednogłośnie wybrana Przewodniczącą Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP.

Wzmacnia to rolę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w skali ogólnopolskiej w zabieraniu głosu na temat wspierania studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) zrzesza polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Członkami KRASP są - obok uczelni publicznych - także akademickie uczelnie niepubliczne, a uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej.

fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497