Data publikacji w serwisie:

Ekspertki z WGSEiGP UAM wspierają miasta

- Pomagamy miastom w wypracowaniu planów działań określanych jako Miejskie Inicjatywy Działania, a mających przyczyniać się do zrównoważonego funkcjonowania i rozwoju miast - mówi dr Iwona Zwierzchowska, która wraz z prof. Małgorzatą Stępniewską wspiera uczestników sieci Zielone Miasto w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast na lata 2021-2023.

W Sieci Zielonej uczestniczą: Gdańsk, Kostrzyn nad Odrą, Lublin, Międzyrzecz Podlaski, Racibórz, Ruda Śląska, Słupsk, Uniejów, Żory i Żyrardów. Naukowczynie z Zakładu Geografii Kompleksowej na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspierają te miasta w diagnozie ich stanu, określeniu priorytetów i celów Miejskich Inicjatyw Działania (MID), identyfikacji lokalnych grup interesariuszy i ich roli w procesie współtworzenia i realizacji MID, opracowaniu planu działania, przygotowaniu planu monitoringu, a także w opracowaniu sposobów upowszechniania wypracowanych rozwiązań.

- Poza wypracowaniem MID-ów dla indywidualnych miast, efektem pracy miast będzie wypracowanie Planów Ulepszeń - wyjaśnia dr Iwona Zwierzchowska. - Plany te mają odzwierciedlać kluczowe wnioski i zalecenia, zasilając Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i inne resorty rekomendacjami do wykorzystania w pracach nad systemowymi działaniami np. w opracowywaniu krajowych dokumentach strategicznych, prawodawstwie czy też w procesie wdrażania programów regionalnych – dodaje naukowczyni z UAM.

Projekt rozpoczął się na początku 2022 roku, a zakończy się w marcu 2023 r.

PIM 2 jest jednym z projektów w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, wdrażanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Partnerem strategicznym projektu jest Bank Światowy.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048