Data publikacji w serwisie:

Elżbieta Bobrowska z medalem Za Zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Medal Za Zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otrzymała w poniedziałek, 3 lutego, Elżbieta Bobrowska, emerytowany pracownik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odznaczenie jest wyrazem uznania dla jej wieloletniej współpracy z uniwersytetem.

Elżbieta Bobrowska, absolwentka UAM, pracowała w MNiSW przez 37 lat (wcześniej w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki). Na stanowisku Radcy Generalnego kierowała pracami Wydziału Finansowania Działalności Dydaktycznej. Dzięki jej wsparciu i osobistemu zaangażowaniu, UAM uruchomił wiele ważnych inwestycji służących badaniom naukowym i dydaktyce. - Zarówno władze rektorskie, jak i kierownictwo administracyjne przez kilkadziesiąt lat mogły liczyć na jej pomoc, często daleko wykraczającą poza zakres obowiązków – przypomniał prorektor uniwersytetu prof. Tadeusz Wallas wręczając medal. Dodał także, że odznaczona niejednokrotnie wskazywała na trudne do zidentyfikowania przepisy i pomagała w ich właściwej interpretacji.

Do laureatki list skierował rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki. "Dziękuję Pani za profesjonalizm i życzliwość, jakim obdarzała Pani nasz Uniwersytet" - napisał prof. Andrzej Lesicki.

Podczas uroczystości podkreślano, że ogromna wiedza, kompetencja i bezstronność Elżbiety Bobrowskiej tworzyły wzór urzędnika, o czym najlepiej świadczy fakt, że w trakcie pracy zawodowej pracowała i była wysoko ceniona przez 23 ministrów pochodzących z różnych opcji politycznych.

- Szczególnie zasłużyła się dla uczelni swoją życzliwością, która nie przekraczała granic prawa, ale która była życzliwością wynikającą z uznania roli i rangi naszego uniwersytetu - mówił prof. Stefan Jurga, który współpracował z odznaczoną jako rektor UAM oraz jako jej przełożony w Ministerstwie.

Decyzję o uhonorowaniu Elżbiety Bobrowskiej medalem Za Zasługi dla UAM podjął Senat uczelni.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048