Data publikacji w serwisie:

EPICUR z grantem w wysokości 18 mln euro

Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu dla konsorcjów uniwersytetów europejskich, które zakończyły fazę pilotażową i nadal chcą kontynuować współpracę. Wśród laureatów znajduje się EPICUR - konsorcjum, w którego skład wchodzi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Strategia rozwoju konsorcjum EPICUR do 2030 r., prowadząca do powstania Federacji Uniwersytetów Europejskich, otrzymała od Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ grant w wysokości 18 mln euro (80% finansowania przez KE i 20% współfinansowania) na jej wdrożenie. Projekt zatytułowany EPICUR-SHAPE-IT będzie realizowany do 2028 r.

Obecnie EPICUR składa się z 9 uniwersytetów z 7 krajów europejskich, które wspólnie zaprojektowały drogę prowadzącą do osiągnięcia celu, jakiego każdy z uniwersytetów nie może osiągnąć sam.

- Europa stoi przed bardziej złożonymi wyzwaniami niż kiedykolwiek wcześniej, począwszy od zmian klimatycznych, globalnej pandemii, starzejącego się społeczeństwa i transformacji cyfrowych, aż po zniechęcające napięcia geopolityczne - mówi prorektor UAM prof. Rafał Witkowski. - Jej uniwersytety mają do odegrania kluczową rolę w tym kontekście i muszą przejść daleko idące transformacje, aby odpowiedzieć na odnowione potrzeby społeczne i zwiększyć swój wkład w dobro publiczne. Wymaga to bezprecedensowych wysiłków i kreatywności naszych społeczności akademickich. Konsorcjum EPICUR ma wyjątkową pozycję, aby sprostać tym wyzwaniom, albowiem łączy potencjał i doświadczenia dziewięciu wyjątkowych uniwersytetów i ich regionów - dodaje prorektor.

EPICUR podejmuje wyzwanie współczesności w sposób stopniowy, budując federację uniwersytetów. Główną ambicją konsorcjum EPICUR jest przebudowanie potencjału i możliwości edukacyjnych i badawczych w uniwersytetach członkowskich w celu opracowania oryginalnych, nowatorskich rozwiązań i wykształcenia nowych pokoleń Europejczyków. Te zamierzenia opierają się na wspólnym zestawie wartości, które można nazwać europejskimi: wolności akademickiej, zrównoważonej transformacji, wielojęzyczności i międzykulturowości oraz sprawiedliwości, różnorodności i integracji (EDI) we wszystkich aspektach życia.

Strategia konsorcjum EPICUR jest oparta na sześciu głównych misjach, mających na celu pogłębienie możliwości studiowania w europejskimi wymiarze, uczenia się i doświadczenia badawczego w wielojęzycznym, cyfrowym kampusie międzyuniwersyteckim. Konsorcjum chce to osiągnąć poprzez:

1) pogłębienie i poszerzenie oferty edukacyjnej EPICUR,

2) wspieranie badań i innowacji ponad granicami państwowymi,

3) zwiększenie zaangażowania społecznego,

4) wspieranie transformacji cyfrowej,

5) osiągnięcie nieograniczonej mobilności,

6) rozwijanie integracyjnych i sprawnych struktur zarządzania.

- Dziś widzimy to wyraźnie, że znaczenie i pozycja Europy opierają się na zgodniej współpracy wszystkich, skupionych wokół wspólnych celów i wartości. Dzięki daleko idącej transformacji uniwersytetów, tworzących każde konsorcjum, powstanie nowa przestrzeń, dzięki której wszyscy studenci i pracownicy będą mogli zdobyć prawdziwie europejskie, dostosowane do indywidualnych potrzeb, doświadczenie w zakresie nauki i pracy - mówi prof. Rafał Witkowski.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048