Data publikacji w serwisie:

„Europa XXI wieku” w Collegium Polonicum

W czwartek, 6 lutego, w Collegium Polonicum w Słubicach rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Europa XXI wieku”. Tegorocznym tematem spotkania jest „Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu starych i nowych wyzwań”.

W wydarzeniu bierze udział około 300 uczestników m.in. z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Czech, Słowacji, Turcji, Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi i Szwecji. Są to naukowcy reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz  zainteresowani problemami Unii Europejskiej i jej relacjami z bliższym, a także dalszym otoczeniem, w jakim ona działa.

Konferencja jest płaszczyzną prezentacji wyników badań naukowych na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim istniejących i spodziewanych zjawisk i procesów determinujących dalszy jego rozwój. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://europa21.edu.pl/

Organizatorami konferencji są: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Collegium Polonicum w Słubicach.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048