Data publikacji w serwisie:

European Legal Studies – nowy kierunek na WPiA UAM

Podczas rekrutacji na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2020/21 można zapisać się na nowy kierunek European Legal Studies. Studia są prowadzone w języku angielskim.

Kierunek przeznaczony jest dla osób, które chcą zrozumieć, jak naprawdę przebiega proces integracji europejskiej, poznać wyzwania związane z integracją europejską i jej wpływ na życie codzienne.

Studia ELS trwają 3 lata. Absolwenci kierunku uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na uczelniach europejskich.

Program kierunku jest bardzo szeroki. Omawiana tematyka obejmuje między innymi: wprowadzenie do prawa międzynarodowego i międzynarodowej ochrony praw człowieka, współpracę regionalną, wprowadzenie do ram instytucjonalnych Unii Europejskiej, podstawy procesu integracji gospodarczej i społecznej w UE. Program obowiązkowy obejmuje również przedmioty ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarki opartej na danych i wiedzy, np. związane z  własnością intelektualną i ochroną danych.

Oprócz obowiązkowych przedmiotów dla wszystkich, studenci będą mogli wybrać zagadnienia uzupełniające, rozwijające ich indywidualne zainteresowania, koncentrujące się na handlu i biznesie lub wpływie integracji europejskiej na obywateli.

Studia European Legal Studies są jednym z siedmiu kierunków oferowanych przez wydział, który corocznie kształci około 4000 studentów.  WPiA jest jednym z największych wydziałów na uczelni.

Oferowany kierunek jest płatny, ale w założeniu twórców nie mają to być studia masowe. Dlatego też liczba miejsc na nich jest ograniczona.

Wszystkie szczegółowe informacje o kierunku, programie nauczania oraz rekrutacji znajdują się na stronie: https://legalstudies.amu.edu.pl/

Rekrutacja na UAM podczas pandemii koronawirusa została przedłużona - jej pierwsza tura potrwa do 21 sierpnia 2020 r. Na tę chwilę kandydaci na studia na Uniwersytecie dokonali ponad 20 tys. zapisów na studia.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497