Data publikacji w serwisie:

Federacja poznańskich uczelni już za niecałe dwa lata

1 stycznia 2023 roku – to planowany termin utworzenia federacji poznańskich uczelni publicznych. Taką zapowiedź przedstawiła Rada ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego przy Kolegium Rektorów Miasta Poznania na powstałej właśnie stronie internetowej Kolegium: krmp.edu.pl

- Sądzimy, że słowami kluczowymi pozwalającymi wynieść nasze środowisko akademickie na wyższy poziom są jedność i synergia - piszą przedstawiciele Rady ds. Integracji w informacji opublikowanej na stronie KRMP. - Całe nasze środowisko udowodniło już niejednokrotnie, że w wielu ważnych dla nas i prestiżowych w kraju działaniach, potrafiliśmy się zjednoczyć i osiągnąć spodziewane cele. Niech dobrymi przykładami będą wspólna Poznańska Inauguracja Akademicka roku 2013/2014, która odbyła się w Sali Ziemi na MTP, inwestycje środowiskowe takie jak Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii i Centrum NanoBioMedyczne oraz wspólnie prowadzone kierunki studiów łączące potencjały naukowe z partnerskich uczelni. Od 25 lat z sukcesami działa Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych oraz Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej. Karta biblioteczna każdej poznańskiej uczelni otwiera dostęp do pozostałych bibliotek. Podsumowując można powiedzieć, że są już pierwsze zwiastuny możliwości zjednoczenia wysiłków naszych uczelni do osiągnięcia zamierzonych celów - dodają naukowcy reprezentujący publiczne uczelnie z Poznania.

Witryna krmp.edu.pl jest miejscem, gdzie pojawiać się będą informacje na temat planowanej współpracy, która wzmocni prestiż i pozycję międzynarodową poznańskiego środowiska akademickiego. Federacja uczelni publicznych z Poznania byłaby ewaluowana we wszystkich dziedzinach i niemal wszystkich dyscyplinach naukowych. Miałaby ponad stutysięczną rzeszę studentów i byłaby największym ośrodkiem akademickim w Polsce. Partnerzy federacji zachowają odrębność organizacyjną i finansową. Pracami nad nią kieruje powołana przez Kolegium Rada ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego, której przewodniczy prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, rektor UAM poprzedniej kadencji.

- Dla wszystkich poznańskich uczelni to kwestia w pewnej mierze symboliczna, kwestia pokazania, że jesteśmy wspólnym ośrodkiem naukowym - mówi prof. Andrzej Lesicki. I podkreśla, że może się to przełożyć na wyższą ocenę poznańskiego środowiska naukowego. Jak zaznacza przewodniczący Rady, wszystkie uczelnie wchodzące w skład federacji zachowają swoją autonomię.

Pełna treść pisma dotyczącego federacji poznańskich uczelni dostępna jest pod adresem: http://krmp.edu.pl/kilka-slow-o-federacji/

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048