Data publikacji w serwisie:

Filologie regionów – nowy kierunek studiów w rekrutacji na studia na UAM

Podczas tegorocznej rekrutacji na studia Wydział Neofilologii uruchamia nowy kierunek studiów – filologie regionów. Kierunek studiów związany z rzadkimi, niekiedy egzotycznymi językami, literaturami i kulturami regionów azjatyckiego i europejskiego. Nauce języków: indonezyjskiego, fińskiego, litewskiego, łotewskiego, nowogreckiego, węgierskiego, wietnamskiego i in. towarzyszy pogłębianie znajomości języków komunikacji międzynarodowej (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański).

Język jest narzędziem do poznania regionu przekraczającego granice państwowe i sięga wszędzie tam, gdzie żyją jego użytkownicy, studia uczą, jak wykorzystać zalety wiedzy o danym regionie w szerokim kontekście kulturowym, gospodarczym i politycznym. Studenci są uwrażliwiani na różnorodność literacką, kulturową i językową a ponadto zdobywają umiejętności praktyczne w zakresie np. informatyki, statystyki, praktyki przekładu czy komunikacji specjalistycznej.

Absolwenci kończący studia na kierunku filologie regionów posiadać będą kompetencje twarde (znajomość języków, interpretacja informacji i in.) i kompetencje miękkie (umiejętność komunikowania interkulturowego i in.), które poszukiwane są w takich sektorach i branżach jak np. usługi językowe, turystyka, handel, marketing, IT, administracja, dyplomacja, działalność NGO, działalność kulturalna, społeczna.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497