Data publikacji w serwisie:

Fundacja im. prof. Tadeusza Zgółki zainaugurowała działalność

Uroczysta inauguracja działalności Fundacji im. prof. Tadeusza Zgółki odbyła się w sobotę, 13 maja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzeniu towarzyszył koncert Pohlnische Capelle – Capella Polska oraz występ uczniów szkół muzycznych, a także podpisanie umowy o współpracy Fundacji z Kapitułą Królewskiego Orderu św. Stanisława Biskupa Męczennika.

Profesor Tadeusz Zgółka był uczonym o wielu naukowych pasjach, z których najważniejszą pozostało językoznawstwo. Był członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Filologicznego UAM, pierwszym dziekanem Wydziału Neofilologii, zastępcą dyrektora Instytutu Lingwistyki, wieloletnim kierownikiem Zakładu Metodologii Lingwistyki, od 2004 roku pracownikiem Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej. Nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit Towarzystwa im. H. Cegielskiego, Medalem ad Perpetuam Rei Memoriam oraz tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania. W 2000 roku uhonorowany godnością doktora honoris causa przez Państwowy Pomorski Uniwersytet im. M. Łomonosowa w Archangielsku. Zmarł 26 kwietnia 2021 r.

Wśród zadań, które planują realizować przedstawiciele Fundacji, znalazły się:

* działanie na rzecz rozwoju i wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

* organizowanie, propagowanie i wspieranie projektów artystycznych oraz kulturalnych,

* rozpowszechnianie wiedzy o języku polskim, o kulturze i sztuce na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym,

* propagowanie i wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej i artystycznej,

* umacnianie nauki języka polskiego, zainteresowanie polszczyzną poprawną, sprawną i sztuką „współbycia" językowego,

* inicjowanie oraz wspieranie projektów dotyczących języka polskiego, a także poświęconych polskiej kulturze,

* wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych,

* działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej,

* podejmowanie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

* rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych i społecznych między przedstawicielami różnych krajów oraz społeczności,

* wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

* podejmowanie działań na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży poprzez ukazywanie im wartości płynących ze współbycia, uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych z myślą o nich.

Fot. Antoni Hofmann

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048