Data publikacji w serwisie:

Gala Wielkopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019 odbyła się na UAM

Najlepsze licea i technika województwa wielkopolskiego wyróżniono podczas Gali Wielkopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019, która odbyła się 11 stycznia na terenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W wydarzeniu uczestniczyły władze UAM, a także przedstawiciele poznańskich uczelni, władz samorządowych i Wielkopolska Kurator Oświaty – Elżbieta Leszczyńska.

Ranking najlepszych liceów i techników 2019 organizowany przez Fundację Perspektywy  został ogłoszony po raz dwudziesty pierwszy 10 stycznia 2019 roku w Warszawie. Gala regionalna odbyła się po raz drugi. Partnerem rankingu oraz partnerem i organizatorem gali ponownie był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

- Nasz uniwersytet obchodzi w tym roku 100-lecie i chcemy zasłużyć sobie na miano najlepszej polskiej uczelni. – mówił podczas Gali prof. Tadeusz Wallas, Prorektor UAM ds. kadry i finansów – Aby to zrobić niezbędne są nie tylko badania naukowe na światowym poziomie. Powinniśmy mieć także bardzo dobrych studentów, a żeby ich mieć, trzeba mieć dobrych kandydatów. Dlatego interesujemy się rankingami szkół średnich – dodał prof. Wallas.

- Pracujemy z wieloma partnerami, wśród których ci najważniejsi to właśnie szkoły – podkreślała prof. Beata Mikołajczyk, Prorektor UAM ds. kształcenia. – Chcemy być najlepszym uniwersytetem i uniwersytetem dla najlepszych – mówiła prof. Mikołajczyk.

- Możecie być dumni ze swoich sukcesów, zwłaszcza lokalnych. – zwróciła się do uczniów Magdalena Rulska, dyrektor marketingu Perspektyw. I podkreśliła, że wagę regionalnych rankingów i gali jako pierwszy zrozumiał Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas Gali zaprezentowano także dwa projekty UAM kierowane do najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy wybiorą Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: BEST Student CAMP oraz „UAM dla Najlepszych”.

Głównymi adresatami rankingu Perspektyw są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć decyzję - wybrać liceum lub technikum, które doprowadzi ich do dobrych studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Więcej informacji oraz pełną listę nagrodzonych szkół można znaleźć pod adresem: http://perspektywy.pl/licea oraz http://prespektywy.pl/technika.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048