Data publikacji w serwisie:

Gdy nauka jest kobietą

Uniwersytecki projekt „Gdy nauka jest kobietą” zainaugurował w poniedziałek, 15 października, konferencję naukową w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Odbyła się ona z okazji 100-lecia wywalczenia przez kobiety w Polsce praw wyborczych; zatytułowana była „Samodzielność i wspólnota”.

Projekt „Gdy nauka jest kobietą” z jednej strony ma na celu przypomnienie wybitnych uczonych i organizatorek nauki w UAM, z drugiej spowodowanie, by Uniwersytet  był dla wszystkich coraz lepszym miejscem pracy. W tym celu planowane jest nie tylko sięganie po rozwiązania stosowane z powodzeniem w uczelniach europejskich i światowych, lecz także wypracowanie własnych pomysłów.

- Należy stworzyć świetne warunki pracy, muszą je mieć zarówno uczeni, jak i uczone – mówiła w poniedziałek Gnieźnie prof. Beata Mikołajczyk, Prorektor ds. kształcenia UAM. – Chcemy przede wszystkim „się pokazać”, z jednej strony wyeksponować osiągnięcia współczesnych badaczek, kształtujących dzisiejszy potencjał Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z drugiej: pokazać samą uczelnię jako miejsce przyjazne i sprzyjające kobiecym aspiracjom.  Gdy nauka jest kobietą, pojawiają się jednak także kłopoty – wciąż jeszcze tempo awansu zawodowego pań różni się od tempa rozwoju ich kolegów. To nie jedyne przeszkody: jeszcze trudniejsze do pokonania wydaje się stereotypowe (często także autostereotypowe) myślenie, schematy sytuujące kobiety wyłącznie w rolach tradycyjnych, czy wręcz godzące w ich osobistą godność. Będziemy o tym rozmawiać, szukać rozwiązań, zapraszać całą społeczność UAM do refleksji. Będziemy mówić nie tylko o uczonych, ale i o studentkach, doktorantkach i innych pracowniczkach Uniwersytetu, które zajmują się organizacją nauki, nie włączając się bezpośrednio w prace badawcze. Bo przecież i one są ważnym ogniwem akademickiej wspólnoty – dodaje

Jedną z pierwszych inicjatyw w ramach projektu „Gdy nauka jest kobietą” będzie Laboratorium Kobiet, które zaplanowano na 29 listopada 2018 r. Pracowniczki UAM spotkają się wówczas, aby wziąć udział w sesji dyskusyjnej, a także poznać praktyki sprzyjające na Uniwersytecie godzeniu obowiązków naukowych i dydaktycznych z innymi. Rozmowy mają pomóc w poznaniu potrzeb i propozycji nowych działań kobiet z UAM.

Patronem i inspiratorem projektu jest JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki. Wspierany jest przez prof. Bogumiłą Kaniewską, Prorektor ds. studenckich oraz prof. Beatą Mikołajczyk, Prorektor ds. kształcenia.