Data publikacji w serwisie:

Gerard Labuda patronem skweru na Grunwaldzie

Prof. Gerard Labuda, historyk mediewista, rektor UAM w latach 1962-65, został patronem skweru przy ul. Marcelińskiej i ul. Rycerskiej. Taką decyzję we wtorek, 21 stycznia, podjęła jednogłośnie Rada Miasta Poznania.

Prof. Gerard Labuda (1916-2010) był autorem ok. 2000 opublikowanych prac, w tym ponad 30 książek, m.in. „Studiów nad początkami państwa polskiego”. Interesował się nie tylko szeroko pojętą historią średniowiecza, lecz także źródłoznawstwem czy historią historiografii oraz historią regionalną.

Jako rektor wprowadził na uniwersytecie zmiany organizacyjne, m.in., powołał po raz pierwszy kolegia dziekańskie, umocnił rolę kolegium rektorskiego w funkcjonowaniu uczelni, doprowadził do przyznania UAM przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki trzeciego etatu prorektora.

Został odznaczony m.in. Krzyżami: Wielkim, Komandorskim z Gwiazdą, Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Orderem Sztandaru Pracy I klasy. Pośmiertnie uhonorowano go Orderem Orła Białego. Jest doktorem honoris causa sześciu uczelni.

Skwer położony jest w pobliżu miejsca, w którym naukowiec przez wiele lat mieszkał.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048